FacebookTwitterLinkedin

Concept rampbestrijdingsplan Primagaz

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het volgende rampbestrijdingsplan: Primagaz BV te Zutphen. In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt, waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Ter inzage

Alvorens het rampbestrijdingsplan Primagaz BV wordt vastgesteld, zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het ontwerp-rampbestrijdingsplan vanaf 6 januari 2016 inzien bij het kantoor van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (Europaweg 79, Apeldoorn) of bij de gemeente Zutphen (’s Gravenhof 2, Zutphen). Daarnaast wordt het ontwerp-rampbestrijdingsplan op de site van de Veiligheidsregio geplaatst (www.vnog.nl).

Reacties

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het rampbestrijdingsplan Primagaz BV kunt u tot 17 februari 2016 indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ter attentie van het Veiligheidsbureau, postbus 234, 7300 AE Apeldoorn. Voor vragen of mondelinge reacties kunt u contact opnemen met mevrouw C.G.J. Stokhof, telefoonnummer 055-548 30 00.

Definitief besluit

Eind maart 2016 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.


 

pdfDownload hier het Rampbestrijdingsplan Primagaz Nederland B.V.