FacebookTwitterLinkedin

Samenwerking Rode Kruis en Veluwe Noord

Site Aftrap samenwerking brandweer en Rode KruisHoe brandveilig is de woning van burgemeester Wiggers van Hattem? Heeft de burgemeester al rookmelders hangen? Als aftrap van het gezamenlijke project van Rode Kruis en Brandweer Noord- en Oost- Gelderland, cluster Veluwe Noord is afgelopen vrijdag de woning van de burgervader door een medewerker van de brandweer en een medewerker van het Rode Kruis ‘gecheckt’.

Vorig jaar is het Rode Kruis Elburg, Oldebroek en Hattem-Wapenveld gestart met het project ‘Zelfredzaamheid’. Met dit project helpt het Rode Kruis mensen sterker en meer zelfredzaam te worden in noodsituaties; van kleine ongelukken in en rond het huis tot een grotere ramp. Dat begint bij het vergroten van risicobewustzijn.

Een van de activiteiten van het project is “Rode Kruis aan huis”, waarbij bewoners samen met een medewerker van het Rode Kruis kijken hoe veilig het huis is. Om dit professioneel aan te pakken is het Rode Kruis de samenwerking met de brandweer aangegaan.

De brandweer controleert de woning op brandveiligheid: zijn er rookmelders aanwezig, is er een brandblusser of branddeken aanwezig en kunnen bewoners, ook in het geval van dichte rook door een brand, veilig hun weg naar de buitendeur vinden? Het Rode Kruis controleert de woning op de aanwezigheid van een volledige EHBO-doos, losliggende vloerdelen, steunelementen en de indeling van het huis.

Vrijdag 11 december checkten de brandweer en het Rode Kruis voor het eerst samen een woning, namelijk de woning van de Hattemse burgemeester Jan Willem Wiggers. Hij is enthousiast over de samenwerking: “Ik had het gevoel dat ik goed voorbereid ben op het eventueel uitbreken van een brand. Toch had de brandweer nog wel een aantal aandachtspunten. Zo is het belangrijk dat je goed nadenkt over de locatie van een rookmelder: zorg dat deze hangen bij vluchtroutes. Ook is het regelmatig controleren van stekkers en aansluitingen in huis van belang. Slijtage van een stekker kan bijvoorbeeld een brandgevaar vormen. Het zou goed zijn als iedereen eens per jaar de tijd neemt om zijn of haar eigen woning te (laten) controleren op dit soort zaken. De samenwerking met het Rode Kruis vind ik erg waardevol. Het Rode Kruis richt haar aandacht op het sociale aspect: ben je voldoende zelfredzaam en hoe is bijvoorbeeld het contact met buren? De brandweer en het Rode Kruis versterken elkaar hier echt in.”

Het Rode Kruis en brandweer controleren in deze periode vijf woningen gezamenlijk, waaronder de woning van de burgemeester. Daarna worden de woningchecks geëvalueerd. Als beide partijen tevreden zijn, wordt er in de toekomst wellicht vaker gezamenlijk gecontroleerd.