FacebookTwitterLinkedin

Cursus fotografie voor Team Brandonderzoek

Fotografie TBO 2 siteIn november gingen de collega’s van Team Brandonderzoek (TBO) met hun digitale fotocamera aan de slag. In drie theorielessen en één praktijkles op het MOB-complex in Bussloo kregen zij van Ronald Steur een basiscursus fotografie.

Brandonderzoeker Hendy Stoevelaar geeft aan dat er vanuit TBO de behoefte aan een cursus fotografie was. Hierop is Ronald Steur gevraagd om die te geven. Ronald: “Er zijn meer mogelijkheden op de camera dan alleen de groene stand. Het is eigenlijk een soort van computer waarmee je fotografeert.”

Hendy: “TBO maakte altijd al foto’s, maar we waren het er met z’n allen over eens dat we veel meer uit de camera en daarmee uit de foto kunnen halen.” De foto’s die TBO maakt komen in een rapportage en zijn voor intern gebruik. Maar met – bijvoorbeeld - meer detail op een foto is deze veel beter bruikbaar.

Ronald inventariseerde eerst wat er al aan kennis over fotografie binnen het team was. Hier kwam een onderwerpenlijst uit waar hij een handboek op heeft geschreven. Om er voor te zorgen dat TBO op dezelfde manier kan fotograferen als FO (Forensische Opsporing politie) heeft hij contact gehad met FO en in het handboek de werkwijze van FO aangehouden.

Hendy vertelt dat er alleen in de opleiding een stukje fotografie zit, wat naar haar mening te weinig is. De cursus is dan ook een eigen initiatief van de VNOG geweest. Dat het wel de aandacht heeft, bewijst het feit dat de TBO-dag OOST 5, gehouden op 10 december jl. op Troned, in het teken stond van fotografie.

Hendy is enthousiast: “Het was een interessante cursus, die zeker voor herhaling vatbaar is. Om ‘up to date’ te blijven zou fotografie eigenlijk in de oefencylcus moeten worden opgenomen. We hebben in principe één keer in de zes weken TBO-dienst, dat is te weinig om alles wat we tijdens de cursus geleerd hebben in praktijk te brengen.” Volgend jaar is er in ieder geval nog één cursusdag gepland, tijdens deze dag worden de onderdelen van deze cursus herhaald/opgefrist.