FacebookTwitterLinkedin

Arbeidshygiëne brandweer

DSC 0857

Heb je de poster al zien hangen? Het zijn de eerste afspraken die we maakten
inzake arbeidshygiëne. Natuurlijk volgen er meer, maar dit is de basis
waarop we voortaan rondom een inzet werken.

De aandacht voor beroepsrisico's voor brandweer- mensen is - terecht - groot.  De laatste tijd zijn er onderzoeken bekend gemaakt waarbij vooral de gevaren van kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij een brand, worden toegelicht. Monitor wijdde er een uitzending aan. In onze regio zijn we dan ook bezig met het nemen van allerlei maatregelen die de risico's moeten verminderen. Kijk voor de laatste stand van zaken op landelijk gebied op de website van Brandweer Nederland.

pdfPoster arbeidshygiëne