FacebookTwitterLinkedin

Lt. nieuwe taak voor de brandweer in 2015

De straten zijn geveegd en de rust is weergekeerd. Nu oudjaar achter de rug is, is ook de discussie over vuurwerk verstomd. Voorlopig althans. Want als er beleid gemaakt moet worden voor oudejaarsdag zal dat in de loop van 2015 weer volop aandacht krijgen.

Afgelopen jaar laaide de discussie rondom vuurwerk weer op. Het lijkt erop dat de weerstand tegen vuurwerk groeit. TNS NIPO peilde dat 56% van de bevolking voorstander zou zijn van een vuurwerkverbod. De discussie heeft intussen al geleid tot een beperking van de tijdblokken waarbinnen vuurwerk afgestoken mag worden. Die aanpassing heeft geleid tot een afname van het aantal vuurwerkslachtoffers met 18%. Daarmee kwamen er nog steeds 574 mensen op de spoedeisende hulp terecht na een incident met vuurwerk. Deze ongevallen zijn vrijwel allemaal terug te voeren op illegaal vuurwerk of geknutselde bommen van legaal vuurwerk, gecombineerd met overmatig drankgebruik.          

Een korte rekensom laat zien dat de negatieve externe effecten van vuurwerk ook aanzienlijk zijn. In 2013 werd €9 mln aan schade aan particuliere huizen, inboedel en auto’s aangericht. Daar komt ongeveer €2,5 mln bij aan kosten van spoedeisende hulp en bijkomende verzuimkosten. Schade aan bedrijven en overheidseigendommen (de gemeente Rotterdam kwam al op bijna vier ton), plus toezichtskosten moeten hier nog bij worden opgeteld. En dit zijn alleen de in geld uit te drukken gevolgen. Denk ook eens aan gevolgen voor mens, dier en milieu.

Gemeentes mogen geen vuurwerkverbod afkondigen, en de rechter haalde dan ook een streep door het vuurwerkverbod van de gemeente Hilversum. Uiteraard buitelen voor- en tegenstanders over elkaar heen. Is dit een mooie traditie die men in stand moet houden of is het negatieve maatschappelijke effect in gewonden en schade zo groot dat er alleen nog maar professionele vuurwerkshows gehouden mogen worden? De vuurwerkbranche geeft aan dat dat geen haalbare kaart is. Oud en Nieuw is een familiefeest dat mensen in en rondom het huis of in de straat vieren. Mensen gaan dus niet om half twaalf naar een plek fietsen of rijden om in de kou een grote show te zien. Het andere argument is dat zo’n show begeleid moet worden door een opgeleide professional, en daarvan zijn er veel te weinig als je in alle gemeentes minimaal één, maar misschien wel meer, vuurwerkshows zou willen organiseren. Ook moeten er veiligheidszones aangehouden worden rondom zo’n show, en niet in alle gemeentes is daar de ruimte voor.

Ik zou zeggen: Leid alle brandweermensen op tot professioneel pyrotechnisch medewerker! De brandweer bezit al een landelijk dekkend netwerk van posten, en deze kunnen voor een vuurwerkshow in iedere kern zorgen. Veel brandweermensen vinden het fijn om dingen in brand te steken of te laten ontploffen en zij hebben een basis ‘handelen in veiligheid’, waardoor het verzorgen van deze shows bij hen in goede handen is. Verder draagt de opleiding van het brandweerpersoneel bij aan een verbetering van de algemene kennis van klasse1 incidenten, en de brandweer zet zich in de lokale gemeenschap in positieve zin op de kaart. Dat lijkt mij een mooie win-win situatie.

Lt