FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe blusvoertuigen brandweer NOG

Met trots presenteren wij de nieuwe blusvoertuigen voor de brandweer Noord- en Oost-Gelderland.  
Onze nieuwe blusvoertuigen worden een combinatie van Ziegler Brandweertechniek (opbouw) en Volvo (chassis). Ziegler en Volvo gaan een zogenaamde ‘Basis 4x2’, een Basis 4x4 en een Combi-voertuig leveren. In totaal gaat het om 75 voertuigen.
Het eerste voertuig zal in 2023 worden geleverd en het laatste voertuig in 2026. Dit is een mooi gezamenlijk resultaat waarin collega’s van de 56 brandweerposten hebben meegedacht in de ontwikkeling van de voertuigen.

Passend in Toekomstvisie
De (financiële) situatie van de VNOG heeft in 2018 geleid tot een bestuursopdracht aan de nieuwe directeur. Op basis hiervan is een Toekomstvisie ontworpen en vastgesteld op 15 januari 2020. Conform deze Toekomstvisie streeft VNOG naar een compacte en slagvaardige brandweerorganisatie, gericht op de veel voorkomende risico’s, met minder, maar beter passend materieel. Zo is er een optimale voorbereiding op onze kernactiviteiten brand en hulpverlening.

De brandweerzorg in VNOG is opgebouwd vanuit een fijnmazig netwerk van 56 brandweerposten. Al het materieel op onze brandweerposten is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MJIP). Het materieel en de bepakkingsonderdelen kennen nu nog een grote diversiteit in merk, type en uitvoering. Het uitwisselen, uniform opleiden, optimaliseren van de processen voor technisch onderhoud en logistiek worden hierdoor bemoeilijkt. 
De wens om meer eenheid te creëren in het materieel, het feit dat veel materieel nu of binnen afzienbare tijd aan vervanging toe is en de bestuurlijke opdrachten hebben gezamenlijk geleid tot de aanschaf van deze nieuwe voertuigen. De blusvoertuigen zijn afgestemd op de huidige risico’s in onze regio en ingericht naar de laatste inzichten in de incidentbestrijding en hulpverlening. Onze brandweercollega’s kunnen zo veilig, efficiënt en effectief hun werk uitvoeren.

In onderstaand filmpje met de hologrammen van de voertuigen, dat tot stand is gekomen in samenwerking met MediaHologram en Ziegler Brandweertechniek, lichten we de nieuwe voertuigen toe.