FacebookTwitterLinkedin

Jaarwisseling 2021/2022 in de VNOG 

De jaarwisseling is voor de brandweer in de VNOG beheersbaar verlopen.    
De brandweer is tussen 31 december 00:00 en 1 januari 08:00 uur 81 keer gealarmeerd. Vorige jaarwisseling (2020/2021) is de brandweer 57 keer gealarmeerd.  
Via het Dashboard Kerncijfers IFV zijn alle gegevens per veiligheidsregio in te zien: https://kerncijfers.ifv.nl/mosaic/kerncijfers-veiligheidsregio-s/nieuwjaarsincidenten-2

De meldingen betroffen met name container- en afvalbranden. In Elburg was er een felle uitslaande brand in een woning in de oude historische binnenstad. Vanwege dat laatste werd er opgeschaald naar classificatie ‘zeer groot’. Voor de afstemming met de betrokken hulpdiensten is er GRIP 1 afgekondigd. Door inzet van de brandweer is uitbreiding naar naastgelegen panden voorkomen. Daarnaast was er in het buitengebied van Zelhem een grote brand in een schuur. In de schuur stond onder andere een caravan. De oorzaak van beide branden is nog onbekend.   

Slachtofferbeeld  
De jaarwisseling is geneeskundig gezien in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland relatief rustig verlopen. Op basis van de informatie van 5 ziekenhuizen, 4 huisartsposten en de ambulancevoorziening in de regio zijn 28 vuurwerkslachtoffers behandeld.  Vorige jaarwisseling waren dit 26 vuurwerkslachtoffers.
Van de 28 vuurwerkslachtoffers zijn 7 personen behandeld in de ziekenhuizen en 21 personen op de huisartsenposten. 
 
De letsels betreffen met name letsels aan ogen, het gelaat en de handen. Deze letsels vonden vooral plaats na middernacht en zijn met name ontstaan door legaal vuurwerk.  
Er zijn 3 meldingen geweest van alcoholintoxicaties bij de ziekenhuizen. Er zijn geen meldingen van geweldsslachtoffers.  

De brandweer, ziekenhuizen, huisartsenposten en ambulancedienst hebben geen melding gemaakt van agressie en/of geweld richting hulpverleners.  

Dashboard Kerncijfers  
In opdracht van Brandweer Nederland publiceert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vanaf 1 januari 2021 de incidenten tijdens de jaarwisseling in een dashboard. Het dashboard Kerncijfers Nieuwjaarsincidenten bevat gegevens over het aantal incidenten dat is binnengekomen bij de brandweer. De gegevens worden per jaarwisseling weergegeven en kunnen landelijk, per veiligheidsregio en per gemeente weergegeven worden door middel van een gebiedskeuzefilter. De aantallen zijn berekend aan de hand van de data uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.