FacebookTwitterLinkedin

Brandweeronderscheiding voor Duitse brandweercommandant

foto 2Woensdag 18 augustus heeft de heer Thomas Deckers, commandant Brandweer Bocholt, het zilveren Brandweerkruis van Brandweer Nederland ontvangen. Hij ontving het Brandweerkruis namens de voorzitter van Brandweer Nederland uit handen van Stephan Wevers. De heer Deckers ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse Brandweer. Initiatiefnemers voor de decoratie waren de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Brandweer Nederland.

De onderscheiding werd aan hem uitgereikt tijdens een bijeenkomst waarbij, in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, werd gesproken over de samenwerking van de brandweer in de grensstreek. Namens de VNOG was bij de uitreiking aanwezig Diemer Kransen, directeur en regionaal commandant.

Thomas Deckers werd in 2010 plaatsvervangend commandant van de brandweer Bocholt om in 2015 uiteindelijk de commandant van dit korps te worden. Sinds hij werkzaam is in Bocholt heeft hij zich altijd sterk gemaakt voor het verbeteren van de samenwerking met de brandweer aan de andere zijde van de Duits-Nederlandse grens. Zo is hij op dit moment de drijvende kracht achter het versterken van de samenwerking tussen de brandweerposten van Dinxperlo en Suderwick. Een samenwerking die op termijn zou kunnen leiden tot het samensmelten van de beide brandweerposten.

Niet alleen op lokaal niveau vervult Thomas Deckers een belangrijke rol in de grensoverschrijdende samenwerking. Ook op landelijk niveau draagt Deckers bij aan de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse brandweer. Het omvangrijke netwerk dat Deckers binnen de Duitse brandweer heeft is daarbij van grote waarde. Dankzij de inzet van Deckers kunnen Duitse brandweerofficieren die in Bocholt stage lopen ook kennismaken met de Nederlandse brandweer. Daarnaast heeft Thomas Deckers er mede voor gezorgd dat Nederlandse en Duitse leidinggevenden van de brandweer elkaar kunnen treffen op het driejaarlijkse brandweersymposium in Bocholt. Het zijn dit soort initiatieven die de Duitse en Nederlandse brandweerlieden de mogelijkheid geven om van elkaar te leren. Dit is iets waar Brandweer Nederland veel waarde aan hecht en daarom beloont met het toekennen van het Brandweerkruis.

Het Brandweerkruis wordt verleend voor verdiensten voor het brandweerwezen in het Koninkrijk der Nederlanden. Het Brandweerkruis kan worden toegekend in drie gradaties: brons, zilver en goud.