FacebookTwitterLinkedin

Campagne: brandveiliger gedrag en meer risicobewustwording bij inwoners

Een brand in je eigen huis heeft enorme impact. Gelukkig treffen steeds meer inwoners maatregelen om hun woning brandveiliger te maken. Maar als er brand is, heeft u slechts 3 minuten om uw huis te ontvluchten. Reden om inwoners bewust te maken van de risico’s op brand en hen te stimuleren om brandveiligheidsmaatregelen te treffen.

‘Risicobewust Harderwijk’
In het project ‘Risicobewust Harderwijk’ onderzoekt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in samenwerking met de gemeente Harderwijk welke campagnes het meest effectief zijn om inwoners bewust te maken van de risico’s op brand en hen te stimuleren om brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ‘dashboard brandweer’. Hiermee wordt berekend waar de risico’s relatief groot zijn en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld doordat er veel oude gebouwen en woningen in een wijk staan, of omdat er veel woningen boven winkels zijn. De campagnes zijn gebaseerd op de risico’s die bij dit type wijk passen. Zo kunnen activiteiten heel gericht ingezet worden.

Succesvolle samenwerking
De activiteiten van het campagneprogramma worden onderzocht en geëvalueerd. Met de opgedane ervaring en kennis kunnen de campagnes ook in andere gemeenten worden ingezet. Burgemeester Harm-Jan van Schaik: “Deze pilot staat wat mij betreft model voor de andere 21 gemeenten in onze Veiligheidsregio en daarbuiten. Ik juich het enorm toe, omdat het bijdraagt aan meer risicobewustzijn en brandveilig gedrag. Gelukkig hebben we een zeer professionele brandweer, maar voorkomen is beter dan genezen.”

Foto social media 002Vluchtsleutelhanger wordt goed ontvangen
In één van de campagnes ontvingen ruim 5.000 huishoudens in december en januari een ‘vluchtsleutelhanger’ in de brievenbus. Inwoners werden hiermee gestimuleerd om een vluchtsleutel op een vaste plek op hun vluchtroute te hangen, uit het zicht en bereik van anderen. Zodat ze bij een noodsituatie veilig en op tijd het huis kunnen verlaten. Gedragswetenschapper van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Leonie Webbink, is heel enthousiast over de resultaten: “De vluchtsleutelhanger is met gemiddeld een 8,7 heel hoog gewaardeerd. De campagne heeft eraan bijgedragen dat meer mensen een vluchtsleutel hebben opgehangen. Dat is een enorm mooi resultaat!”

De pilotcampagnes worden tot het eind van dit jaar ingezet en afgesloten met een onderzoek om te kijken in welke mate het risicobewustzijn en veilig gedrag van inwoners is toegenomen.