FacebookTwitterLinkedin

Jaarwisseling 2020/2021 in de VNOG

witte achtergrond variant 2De jaarwisseling is voor de brandweer in de VNOG relatief rustig verlopen.   

De brandweer is tussen 31 december 00:00 en 1 januari 08:00 uur 56 keer gealarmeerd. Via het Dashboard Kerncijfers IFV zijn alle gegevens per veiligheidsregio en per gemeente in te zien: https://kerncijfers.ifv.nl/dashboard/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-nieuwjaarsincidenten/
Vorige jaarwisseling (2019/2020) is de brandweer 117 keer gealarmeerd.

De meldingen betroffen met name autobranden en container- en afvalbranden. In Ulft was een grote brand in een pand van een fietsfabriek. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend. 

Slachtofferbeeld 
De jaarwisseling is geneeskundige gezien in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland relatief rustig verlopen. Op basis van de informatie van 5 ziekenhuizen, 5 huisartsposten en de ambulancevoorziening in de regio zijn 16 vuurwerkslachtoffers behandeld. 
Van de 16 vuurwerkslachtoffers zijn 2 personen behandeld in de ziekenhuizen en 14 personen op de huisartsenposten.

De letsels betreffen met name letsels aan handen, voeten en gezicht. Deze letsels vonden vooral plaats vóór middernacht. De letsels zijn ontstaan door met name carbidschieten en door kindervuurwerk (leeftijd tussen 2 en 10 jaar).
Er zijn 2 meldingen geweest van alcoholintoxicaties bij de ziekenhuizen. En 1 melding van een geweldsslachtoffer. 

De brandweer, ziekenhuizen, huisartsenposten en ambulancedienst hebben geen melding gemaakt van agressie en/of geweld richting hulpverleners. 

Nieuw: dashboard Kerncijfers Nieuwjaarsincidenten
Ieder jaar worden de incidenten waarbij de brandweer tijdens oud en nieuw is ingezet, op 1 januari geïnventariseerd en worden de aantallen hier weergegeven met daaraan toegevoegd een sfeerbeeld. Tot vorig jaar werden deze cijfers handmatig verzameld, samen met de veiligheidsregio’s. Het IFV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de nieuwjaarincidenten en gebaseerd is op de data van de meldkamers (GMS-data) met uniforme rekenregels. De periode waarover gerapporteerd wordt, is tussen 31 december 0:00 uur en 1 januari 08:00 uur (24+8=32 uur). Hiermee sluiten we aan bij de werkwijze van de politie.

Omdat iedere veiligheidsregio in het verleden aantallen brandweerincidenten aanleverde volgens andere definities en tijdsperioden, zijn de cijfers van deze jaarwisseling niet één op één te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaarwisselingen.