FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe gebiedsindeling afdeling brandweerzorg

logo voor websitePer 1 januari 2021 zal de gebiedsindeling voor de afdeling brandweerzorg wijzigen. Het betreft een indeling op operationeel/tactisch niveau in de organisatie, bedoeld om de aansturing van de brandweer slagvaardiger te maken, door de nabijheid van de posten.
De VNOG heeft 56 brandweerposten en circa 1400 brandweerlieden, waarvan het overgrote deel brandweervrijwilliger is. De brandweer valt onder de afdeling ‘Brandweerzorg’ (voorheen: Incidentbestrijding) hoofd van deze afdeling is Olav Strotmann.

Toekomstvisie
Deze nieuwe gebiedsindeling is nodig, omdat zich binnen de oude/huidige gebiedsindeling een aantal vraagstukken/problemen voordeden. De gebieden waren in een deel van de VNOG te groot geworden, waardoor de brandweerlieden een te grote afstand ervoeren. Voor de leidinggevenden werd de span of control te groot. Met het vaststellen van de Toekomstvisie voor de VNOG (15 januari jl.) is door het Algemeen Bestuur van de VNOG aan de directeur van de VNOG de opdracht gegeven om een slagvaardige brandweerorganisatie te realiseren; deze nieuwe gebiedsindeling draagt daar aan bij.


Uitgangspunten
Voor de nieuwe gebiedsindeling is uitgegaan van een aantal uitgangspunten. Zo is er gekozen voor overzienbare gebieden voor de brandweerlieden, met een goede schaalgrootte (niet te groot, niet te klein, werkbaar en nabij). Daarnaast is getracht om voor de hele VNOG evenredige gebieden te maken (aantal posten per gebied) met een beheersbare span of control voor de leidinggevenden. Daarnaast is ervoor gekozen dat de gebieden de gemeentegrenzen niet doorsnijden. Tenslotte zit in ieder gebied een zwaartepunt/-post van waaruit goede dienstverlening kan worden geleverd aan de posten (te weten vanuit: Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem).

Districten
Er komen vier werkgebieden, genaamd ‘districten’, waarbij ieder district hiërarchisch wordt aangestuurd door één districtscommandant. De vier districtscommandanten vallen onder het afdelingshoofd van de afdeling Brandweerzorg. Onder de districtscommandant werken twee plaatsvervangende districtscommandanten. Deze plaatsvervangers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de postcommandanten en zijn hun eerste aanspreekpunt.

Een overzicht van de vier districten staat hieronder. De (nieuwe) vier districten zijn: Veluwe, Apeldoorn, Achterhoek Noord en Achterhoek Zuid. De voormalige gebieden waren: Veluwe, Apeldoorn, IJsselstreek en Achterhoek. Het voormalige gebied Achterhoek wordt opgedeeld in twee districten (Achterhoek Noord en Achterhoek Zuid). De gemeenten in het voormalige gebied IJsselstreek komen voor een deel in het district Apeldoorn en voor een deel in het district Achterhoek Noord.

Oude situatie

nieuwe indeling