FacebookTwitterLinkedin

Proef met bodycams bij brandweer

download 1Het takenpakket van de brandweer in Nederland is divers en dynamisch. Nieuwe innovaties, zoals drones, blusrobots en het gebruik van helmcamera’s/bodycams zijn ontwikkelingen die worden gebruikt om de brandveiligheid te verbeteren. De inzet van bodycams behoort ook tot een ontwikkeling die de vakbekwaamheid en deskundigheid bevordert. De brandweer in de VNOG gaat daarom een pilot doen met bodycams. Het dragen van bodycams heeft voor de brandweer van de VNOG een tweeledig doel. Het belangrijkste doel van deze pilot is om een aanvulling te hebben op de After Action Review (evaluatie om te leren van incidenten) met beeldmateriaal. Met een goed beeld van het verloop van de oefening of de inzet wordt de evaluatie verbeterd.

Het tweede doel is een bijvangst. Uit ervaringen van verschillende handhavingsorganistaties (politie, gemeente/boa’s) blijkt dat het inzetten van een bodycam de-escalerend werkt. Het kan een belangrijk middel zijn bij het voorkomen van agressie/geweld op straat. Hierdoor zullen brandweercollega’s zich veiliger voelen op straat.
In de VNOG gaan de beroeps van post Centrum Apeldoorn, de vrijwilligers van post de Maten en de Officieren van Dienst Apeldoorn deelnemen aan de pilot. De pilot start op 1 september en eindigt op 1 maart.

Verschillende veiligheidsregio’s in Nederland hebben de afgelopen jaren al geëxperimenteerd met het gebruik van bodycams. Unaniem wordt aangegeven dat de doelstellingen gehaald worden en daarmee een impuls gegeven wordt aan het vakbekwaam blijven en een verhoging van deskundigheid. Tevens levert het een bijdrage aan een veiliger gevoel op straat.

Het gebruik van de bodycams bij de VNOG is getoetst door juristen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (privacy etc). Inmiddels heeft het overgrote deel van de deelnemers aan deze pilot instructie gehad over het doel en het gebruik. De beelden worden nooit gebruikt voor publicatie en worden na enkele weken automatisch verwijderd.