FacebookTwitterLinkedin

Is de Veiligheidsregio al voldoende digitaal toegankelijk?

2020 digitale toegankelijkheid aangepast formaatWebsites en apps moeten zo ontworpen zijn dat iedereen ze kan gebruiken. Dat noemen we digitale toegankelijkheid. Het is een wettelijke verplichting voor 
alle overheidsinstanties. Dus ook voor de VNOG.

In Nederland zijn er ongeveer 4.5 miljoen mensen met een beperking. Denk dan aan blind, doof, laaggeletterd, kleurenblind, minder begaafd of dyslectisch. Deze groep moet meer moeite doen om websites en apps te gebruiken. Daarom is het nodig websites en online tools goed in elkaar te zetten. Dan kan iedereen het gebruiken. Oók bezoekers met een beperking.

Toegankelijkheidsverklaring

Onze site moet ook digitaal toegankelijker worden. Daarom moeten we voor 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring invullen en publiceren. Het doel is dat we de website zo inrichten dat iedereen op onze website geen belemmeringen heeft om de informatie te bekijken. In de verklaring geven we aan in welke mate de site al toegankelijk is. En wat wij gaan doen om de site op dat punt te verbeteren.