FacebookTwitterLinkedin

Overleg met boerenorganisaties leidt tot goede werkafspraken

- Dinsdag 14 juli 2020 - 

logo voor websiteAfgelopen maandag was er een overleg tussen de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de politie en vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Het was een goed gesprek, waarin de boeren hun hart hebben kunnen luchten en waarin de voorzitter van de VNOG, burgemeester Ton Heerts, heeft onderstreept dat het recht om te demonstreren een grondwettelijk recht is, dat hij altijd zal verdedigen. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat de wet voor iedereen geldt en dat demonstranten nooit de veiligheid in gevaar mogen brengen. Met trekkers op de snelweg rijden is en blijft overal verboden.

Om demonstraties voor iedereen goed te laten verlopen en escalaties te voorkomen, is het van belang dat de boeren hun acties vooraf melden, zodat gemeente en politie kunnen meedenken over hoe de demonstratie veilig kan plaatsvinden. De zes boerenvertegenwoordigers uit de veiligheidsregio die bij het gesprek aanwezig waren, hebben toegezegd zich daarvoor in te zetten. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft beloofd zich in te zetten voor het uitbreiden van het aantal vaste contactpersonen bij de politie zodat de boeren weten met wie ze kunnen overleggen. Ook krijgen ze een overzicht met waar ze de demonstraties kunnen melden.