FacebookTwitterLinkedin

VNOG sluit zich aan bij samenwerkingsverband tegen cyberincidenten

Onze Veiligheidsregio is aangesloten bij een samenwerkingsverband van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).  Samen willen we voorkomen dat cyberincidenten
de maatschappij Ebru9NfXQAEO Avontwrichten. Informatiespecialisten uit diverse veiligheidsregio's en het IFV delen in het samenwerkingsverband kennis en expertise op het gebied van digitale dreigingen en incidenten. Diemer Kransen heeft het lidmaatschapsreglement virtueel ondertekend.

De landelijke 112-storing, de Citrix-crisis, de hack bij de gemeente Lochem en een veiligheidslek in het vergaderplatform Zoom waardoor vertrouwelijk videobeeldmateriaal op Facebook belandde; er zijn inmiddels talloze voorbeelden te noemen van digitale (of cyber)incidenten. Veiligheidsregio's willen gezamenlijk voorkomen dat zulke cyberincidenten kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting.

Sharing and Analysis Center

Het Sharing and Analysis Center (VR-ISAC) is opgericht. In dit samenwerkingsverband wisselen informatiespecialisten uit de deelnemende veiligheidsregio's en het IFV kennis en expertise uit op het gebied van digitale dreigingen en incidenten. Zo worden veiligheidsregio's geholpen met het voorbereiden van en acteren op digitale verstoringen. Ook is hierdoor aansluiting op bestaande landelijke gremia met betrekking tot cyberveiligheid geborgd. De oprichting is dus een mooie stap voor de informatiepositie van veiligheidsregio's in het cyberdomein. In het Programma Informatievoorziening werken alle veiligheidsregio's en het IFV samen aan verschillende thema's en doelen met betrekking tot informatievoorziening in de veiligheidsketen. Eén van de speerpunten is informatieveiligheid.

ondertekening VR ISAC