FacebookTwitterLinkedin

Eén duikteam voor de VNOG in Harderwijk

Duiken siteDe Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft momenteel twee vrijwillige duikteams. Eén in Harderwijk en één in Heerde. Het algemeen bestuur van de VNOG heeft op 15 januari jl. haar Toekomstvisie vastgesteld. Deze visie gaat uit van één vrijwillig duikteam. Het bestuur heeft een extern bureau de opdracht gegeven om, op basis van vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen over de locatie het duikteam het best gepositioneerd kan worden: in Harderwijk of Heerde. Uit dit onderzoek blijkt Harderwijk de meest logische vestigingslocatie voor het duikteam te zijn.

Onderzoek
In het onderzoek worden verschillen tussen de locaties geconstateerd ten aanzien van de criteria toekomstbestendigheid en maatschappelijke impact. Beide duikteams bestaan uit gemotiveerde, gedreven, goed opgeleide en geoefende personen en zijn voorzien van materialen die op orde zijn. Voor de ploegen geldt dat werving en opleiding van nieuwe mensen nodig is om ook naar de toekomst toe de beschikbaarheid van het team (met name overdag op werkdagen) te kunnen garanderen. De werving van potentieel is in Harderwijk echter groter, zowel binnen de brandweerpost als binnen het wervingsgebied rond de post. Voor wat betreft maatschappelijk impact is de inschatting van de onderzoekers dat deze in Harderwijk groter zal zijn dan in Heerde, omdat Harderwijk meer inwoners, meer bedrijven, meer toeristen en meer activiteiten op of bij het water zijn dan in Heerde, dat een dorp, een gemeenschap is. Voor het afbouwen van de activiteiten van het duikteam in Heerde wordt een overgangsperiode genomen.
Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 25 juni a.s. een besluit nemen over de locatie van het duikteam.

Impact
Directeur/Regionaal Commandant Diemer Kransen: “Ik realiseer mij als geen ander dat het besluit om nog maar één duikteam te handhaven pijn doet in Heerde waar het team wordt opgeheven. Het ligt niet aan de motivatie, geoefendheid of inzet van de mensen. Ik ben en blijf trots op de jarenlange inzet van het duikteam Heerde.”

Toekomstvisie
Dit besluit is onderdeel van de Toekomstvisie van de VNOG. De focus daarbij ligt op een professionele solide organisatie, die zich richt op zelf- en samenredzaamheid en preventie, met slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers, een versterkte informatiepositie en een gezonde financiële basis.