FacebookTwitterLinkedin

Extra tijdelijke zorghotels voor (corona)patiënten die niet naar huis kunnen

verkleind voor websiteUpdate 6-4-2020:

Extra tijdelijke opvanglocatie in Apeldoorn voor coronapatiënten

Vanaf maandag 6 april is er in Apeldoorn in een voormalig schoolgebouw in de wijk De Maten een tijdelijke zorglocatie ingericht voor herstellende coronapatiënten. Het gaat om patiënten uit het gebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Zij hebben nog wel zorg nodig maar hebben geen eigen woonruimte of kunnen niet op de opvanglocatie verblijven waar ze verzorgd worden.

De locatie in Apeldoorn biedt plek aan maximaal 30 patiënten uit de regio. De zorg wordt verleend door gekwalificeerde begeleiders, artsen en verpleegkundigen.
Waarom doen we dit?
De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Noord- en Oost-Gelderland neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende tijd verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Om die reden richten we in regionaal verband extra opvang- en zorglocaties in (corona)patiënten die niet rechtstreeks naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. Dak- en thuislozen hebben daarbij onze extra aandacht.


Update 31-3-2020 

Dinsdag 31 maart openen tijdelijk twee zorghotels in het werkgebied van de GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat om 76 bedden in Apeldoorn op de locatie Juliana (op de plek van het voormalige Juliana ziekenhuis), en 115 plekken in Almen bij Hotel Landgoed Ehzerwold. De twee extra zorghotels zijn voor (corona)patiënten die zorg nodig hebben en niet thuis verzorgd kunnen worden.

“De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in onze regio neemt door de uitbraak van het coronavirus toe. De verwachting is dat de komende tijd meer bedden nodig zijn. Daar spelen we op in met deze twee tijdelijke extra zorghotels”, legt Directeur Publiek Gezondheid Jacqueline Baardman uit.

De Rijksoverheid gaf opdracht aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) om met ketenpartners snel extra zorgcapaciteit te organiseren. Het gaat om extra voorzieningen naast de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Bovenop vergelijkbare zorghotels die ziekenhuizen en zorginstellingen al gebruiken. Zoals het St. Jansdal in Harderwijk die De Klimop als zorghotel heeft ingericht en de Dillenburg in Ermelo.

Vervolg van het bericht onder het filmpje.

De GGD en VNOG hebben de inrichting van de twee zorghotels voorbereid. De uitvoering wordt geregeld via een of meerdere zorgaanbieders. De zorgketen in de regio en de overheid werken hierbij intensief samen. Baardman: “Het is niet zo dat de zorghotels vanaf de opening direct volledig in bedrijf zijn. We starten nu en breiden stap voor stap uit. Daarbij kijken we zorgvuldig wat nodig is. Het belangrijkst is dat er geschikte opvang is en blijft voor (corona)patiënten die niet naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. En dat de druk op de acute zorg en op zorginstellingen afneemt. Als het nodig is om meer extra zorghotels te openen, dan komen die er ook.”

Huisartsen en thuiszorg verwijzen patiënten
Apeldoorn
De locatie in Apeldoorn, verspreid over twee vleugels, is bedoeld voor patiënten uit de regio die herstellende zijn van het coronavirus en uit de ziekenhuizen in de regio ontslagen kunnen worden. Zij hoeven niet meer per se in het ziekenhuis behandeld te worden. Hierdoor neemt de druk op de ziekenhuizen af.

Ehzerwold

In Ezherwold komen vooral patiënten via de huisartsenposten en thuiszorg. Het gaat om patiënten die thuis geen zorg (meer) kunnen krijgen uit hun eigen netwerk. Huisartsen verwijzen deze patiënten, met of zonder corona, door. Huisartsen kunnen in het tijdelijke zorghotel ook patiënten een plek bieden voor palliatieve zorg. Hierdoor neemt de druk op huisartsen en thuiszorg af.

Professionele zorg
Op beide locaties verlenen artsen en verpleegkundigen de zorg. Vrijwilligers, die zijn bijgeschoold, helpen met niet-medische taken.

Fotobijschrift: Het afgelopen weekend zijn twee scholingsbijeenkomsten gehouden voor vrijwilligers die in de zorghotels willen komen helpen. Foto: VNOG

 pdfQ&A Zorghotels Apeldoorn en Almen