FacebookTwitterLinkedin

Coronavirus Covid-19 en de VNOG

FoV Corona websiteDe situatie rondom de virusuitbraak wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de WHO (World Health Organization), het RIVM, de GGD, de Europese autoriteiten en natuurlijk de VNOG. Omdat de situatie vrijwel van dag tot dag verandert, is de website van het RIVM de meest actuele bron voor actueel nieuws en ontwikkelingen. Op de site vind je ook een Q&A.
Wat doet de VNOG?
Wekelijks komt, onder leiding van de GHOR, een projectteam bij elkaar. Daarin wordt de stand van zaken doorgenomen door onder andere de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, het Hoofd Informatie van de GHOR en een vertegenwoordiger van de GGD. Daarnaast is afgesproken dat de GHOR een – multidisciplinair - Regionaal Operationeel Voorbereidend Team bij elkaar kan roepen. Een ROVT kan bijvoorbeeld bij elkaar komen als in onze regio iemand besmet raakt, of als er landelijk een structurele verandering in het beleid komt.
In de tussentijd worden alle relevante gegevens sowieso met alle partners gedeeld via het LCMS en LCMS-GZ (landelijk crisis management systeem – geneeskundige zorg). 
 
Daarnaast komt het Geneeskundig Platform bij elkaar. Deelnemers aan het platform zijn de geneeskundige partners van de GHOR: ziekenhuizen, huisartsenposten, huisartsenkring, GGD, regionale ambulancevoorziening (incl. meldkamer ambulancezorg) en het bureau acute zorg. Doel van de bijeenkomst is elkaar te informeren over het Coronavirus, de voorbereiding hierop en de eventueel te nemen maatregelen.