FacebookTwitterLinkedin

Australië brandt

Australie omvangOnvoorstelbaar, zoals de branden in Australië maar doorgaan. Vooral onze brandweermensen kunnen zich helaas enigszins een voorstelling maken van het inferno dat daar gaande is. Vandaar dat de drang om ‘iets’ te doen steeds groter wordt. Her en der zijn in onze regio al initiatieven ontstaan om hulp te bieden. Wat is daarbij wijs?
Uit contacten die er met de Australische brandweer zijn blijkt duidelijk dat er vooral behoefte is aan geld. Natuurlijk is Australië geen arm land, maar een ramp van dergelijke omvang levert een bijkomende financiële ramp op, niet alleen vanwege de nodige herbouw van gebouwen en wegen, maar ook bijvoorbeeld door de gevolgen van vervuiling doordat een grote watervoorziening (in Sidney) in de as gelegd is.
Brandweer Nederland heeft rechtstreekse contacten met de ambassade in de hoofdstad Canberra, en blijft op die manier op de hoogte van wat wij zouden kunnen bijdragen. Maar natuurlijk kun je als individu of brandweerpost ook het nodige doen.
 
Denk jij ook: 'Ik wil helpen!'? Dan is de beste bijdrage die je vanuit Nederland kan leveren een donatie aan de brandweerlieden die de brand bestrijden of de organisaties die de gevolgen ervan in proberen te dammen. Check deze link voor suggesties!