FacebookTwitterLinkedin

Nog een keer IZA

IZA logoEr is nog steeds onduidelijkheid over de inhouding van de IZA-premie. Ondanks dat de betalingen van de zorgpremies een zaak zijn tussen IZA Zorgverzekering en de werknemer, willen wij wel proberen meer duidelijkheid te geven. Temeer omdat de eerstelijns helpdeskmedewerkers van IZA tegenstrijdige informatie geven. Lees hieronder hoe het zit:

Er zijn binnen de VNOG twee groepen werknemers die de wijziging van hun rekeningnummer doorgeven of doorgegeven hebben. Dit naar aanleiding van het bericht dat de premie voortaan niet meer via het salaris geïnd wordt, maar rechtstreeks bij de verzekerde.

1. De eerste groep medewerkers heeft direct bij het verspreiden van de oorspronkelijke mededeling zijn/haar rekeningnummer gewijzigd. Die wijzigingen zijn doorgevoerd met de ingangsdatum 1 december 2019. Bij deze werknemers is eind november de eerste keer premie afgeschreven van hun eigen rekeningnummer. Dit betreft de premie over de maand december. Bij deze werknemers is in de maand november voor de laatste maand premie ingehouden op het salaris. In de batch die wij nog moeten gaan ontvangen van IZA zullen deze medewerkers niet meegenomen zijn. Wij zullen deze werknemers steekproefsgewijs wel controleren zodra wij het bestand ontvangen.

2. De tweede groep medewerkers heeft op een later tijdstip geprobeerd zijn/haar rekeningnummer te wijzigen. Deze mensen liepen er tegenaan dat de app en de website van MijnIZA niet mee willen werken. Tot op deze dag zijn deze problemen via de app niet opgelost, ondanks beloften van de IZA. Inmiddels heeft IZA zelf alle medewerkers aangeschreven. In deze brief tref je ook een papieren machtigingsformulier aan dat je kunt uploaden op de website van IZA. Voor deze mensen geldt dat eind december voor het eerst premie geïncasseerd wordt van de eigen bankrekening. Dat betreft de premie voor de maand januari 2020. Op het salaris van de maand december wordt voor de laatste maal de premie geïnd via de loonstrook. Dat betreft de premie van de maand december.

Vervelende consequentie is dat medewerkers te maken krijgen met dubbele premie in de maand van wijziging. Wij vinden het heel erg vervelend dat IZA Zorgverzekering je daarover niet voldoende heeft geïnformeerd en dat er daardoor nu onduidelijkheden zijn ontstaan. Want nogmaals, ook al zijn wij hierin geen partij, wij vinden het wel vervelend dat er zoveel onduidelijkheid is.

Heb je vragen, leg die dan bij IZA Zorgverzekering neer. Natuurlijk zijn de collega’s van HRM ook bereid om vragen te beantwoorden, voor zover dat in hun vermogen ligt.