FacebookTwitterLinkedin

OR positief over Diemer Kransen als directeur

Samenwerking raderBegin oktober vroeg het dagelijks bestuur de ondernemingsraad (OR) advies over het voornemen om Diemer Kransen te benoemen tot directeur en regionaal commandant. Op 19 november sprak mevrouw Vermeulen (lid van het dagelijks bestuur) hierover met de OR. Het leidde tot een positief advies van de OR.

Wil je het advies van de OR lezen? Log dan in op intranet (medezeggenschap-OR). Hier vind je ook de adviesaanvraag van het bestuur. Je kan de stukken ook opvragen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken...

Gebruik vrijwilligersbudgetten
Na het gesprek met mevrouw Vermeulen schoof Diemer aan. Het eerste onderwerp van gesprek was de wijze waarop de personeelsbudgetten voor de vrijwilligers worden gebruikt. Een goed verzorgde presentatie maakte duidelijk dat er steeds meer grip is op de besteding van het geld, en dat er door teamleiders en postcommandanten op uitgaven wordt gestuurd. De OR sprak zijn waardering over deze verbetering uit.

56 bestuurlijke opdrachten in één uitvoeringsplan
Diemer vertelde dat hij op dit moment werkt aan een ‘implementatieplan’. Dit moet er voor zorgen dat de 56 bestuurlijke opdrachten worden uitgevoerd.

De OR gaat dit plan gebruiken om aan te geven welke onderwerpen zijn advies of instemming behoeven. Dit is nodig zodat de OR zijn achterbanraad kan raadplegen. Diemer zegde toe dit plan op 27 januari a.s. met de OR te bespreken.

Voortgang ontwikkelgesprekken
Begin volgend jaar starten de ontwikkelgesprekken met de afdelingshoofden en teamleiders, daarna volgt de rest van het personeel. De manier waarop dit gebeurt heeft ook de instemming van de OR nodig. Om de gesprekken mogelijk te maken probeerde de OR in oktober een overeenkomst met Diemer te sluiten. Een herziende versie heeft Diemer inmiddels in de maak en krijgt de OR voor zijn vergadering in december.

De OR maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals aan te geven dat de organisatie er zorg voor moet dragen dat iedereen een eerlijke en rechtvaardige kans krijgt om bij te dragen aan de verbetering van de VNOG. Hierop gaat de OR in het bijzonder letten.

Nieuw rooster centralisten meldkamer brandweer
In het overleg stemde de OR in met het voornemen om de roosters op de Meldkamer brandweer vast te stellen. Achteraf gezien had dit proces veel voeten in de aarde en stemde de OR maanden geleden niet in. Het leidde tot gesprekken tussen de leiding van de meldkamer en de centralisten, waarbij de afspraken werden aangepast en die konden rekenen op voldoende draagvlak. Dat maakte de weg vrij voor het nieuwe rooster, waardoor de meldkamer brandweer meer calamiteitencoördinatoren kan inzetten.

Verslag vorig overleg
Het verslag van het overleg van 8 oktober 2019 werd vastgesteld. Als je het wilt lezen, dan kun je het opvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen?
Als je vragen hebt, schiet dan eens een van de leden van de OR aan.

Weet je niet wie lid is? Bel dan met Rick van Putten (088 – 310 55 48), hij helpt je verder.

Wil je reageren?
Je kunt ook reageren door een mail te sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;