FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe versie TOPdesk

TOPdesk kleinIn de tweede week van december wordt een nieuwe versie van TOPdesk geïnstalleerd. Eigenlijk wilden we zowel voor TOPdesk als voor Axxerion op zoek naar een alternatief, maar na een behoefteonderzoek en een kostenraming is besloten om dat uit te stellen. Om de continuïteit te waarborgen is het echter wel noodzakelijk om in ieder geval TOPdesk te upgraden en het contract te vernieuwen.

TOPdesk
De huidige versie van TOPdesk is sterk verouderd, en dus gaan we die in de tussentijd upgraden. De nieuwste versie van TOPdesk zal qua opmaak te vergelijken zijn met het tegelsysteem van Windows. Natuurlijk zal het er anders uitzien en zal het dus even wennen zijn, maar we verwachten dat je er snel wegwijs in kunt worden en dat er geen extra training voor nodig is. TOPdesk kun je ook straks zowel lokaal als binnen Citrix vinden in het startmenu.

Axxerion
Op dit moment werkt de VNOG in de meest recente versie van Axxerion. Het contract wordt jaarlijks bekeken en verlengd, dus daarvoor zijn op dit moment geen aanpassingen nodig.

Koppeling
Nog niet heel lang gelden is er een koppeling tussen Axxerion en TOPdesk gerealiseerd. Ook na de upgrade en migratie van TOPdesk zal die koppeling blijven bestaan.
Het project ‘vervanging TOPdesk & Axxerion’ staat nu gepland voor januari 2021 (start) met als doel om 1 januari 2023 een nieuwe FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) operationeel te hebben.