FacebookTwitterLinkedin

Iza-premie nog een keer

IZA logoIn vervolg op eerdere berichten over de IZA-premie: IZA heeft nog steeds problemen met hun website, waarop je zelf kunt aanpassen hoe je voortaan je premie wilt betalen. Dat probleem lijkt nog niet opgelost te kunnen worden voor 28 november. Dat is ook de dag dat IZA per post een brief naar alle verzekerden stuurt, met daarin een kaart, waarop je kunt aangeven hoe je na 1 januari gaat betalen. Die kaart moet je wel vóór 1 januari retourneren. Als de website eerder weer functioneert, kun je het alsnog digitaal doen, maar dat moet dan vóór 8 december. Voor de duidelijkheid: het feit dat de premie voorheen geïnd werd via het salaris staat los van het feit dat de IZA, net als andere verzekeraars, zelfstandig de hoogte van haar premie bepaalt.
Lees hieronder verder over collectieve korting en werkgeversbijdrage.

Collectieve korting
Er is onduidelijkheid ontstaan over de collectieve korting. In directe mails van de IZA en in de media heb je kunnen lezen dat de collectieve korting naar beneden gaat, waarmee de premie dus hoger wordt. Deze prijsverhoging voert het IZA door, en staat los van de wijziging van de inhouding van de premie op je salaris. Lees hier meer daarover. Collectieve verzekeringen worden dus verhoudingsgewijs duurder, ook bij andere verzekeraars waar sprake is van collectiviteit. Wij als VNOG hebben daar geen invloed op.

Werkgeversbijdrage
Als je aanvullend verzekerd bent (bij het IZA), kreeg je tot nu toe automatisch een werkgeversbijdrage in de ziektekosten. Sinds 2019 is dat niet meer zo, en krijgt iedere VNOG-er, uitgezonderd de vrijwiligers, deze jaarlijkse aanvulling, ongeacht hoe en waar je verzekerd bent.