FacebookTwitterLinkedin

Systeemtoets november 2019

controleDirecteur Diemer Kransen: "Binnen de VNOG wordt gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse systeemtoets. Met deze systeemtoets beoordeelt de Inspectie van het Ministerie van J&V onze crisisorganisatie op een aantal uitgangspunten. Het gaat bij de systeemtoets om hoe er leiding wordt gegeven, hoe de coördinatie en afstemming is tussen de verschillende teams, hoe crisiscommunicatie functioneert en hoe de overdracht plaatsvindt naar de nafase. De opkomsttijden van de verschillende crisisteams zijn een vast onderdeel van deze toets maar niet het belangrijkst, er wordt dan ook niet met zwaailichten en sirenes gereden.

De Inspectie van het ministerie van J&V hecht waarde aan een zo realistisch mogelijke opzet van de systeemtoets. Dit betekent een scenario waarbij ook een reële alarmering plaatsvindt: voor piketfuncties via de Meldkamer en de pager en voor andere functies via OOV Alert. Alle functionarissen moeten wel allemaal daadwerkelijk opkomen maar in de alarmeringstekst staat dat het om de systeemtoets gaat."