FacebookTwitterLinkedin

Aanbesteding procesbeheersyteem risicobeheersing

foto groep projectteamBij afdeling risicobeheersing wordt het programma FirstWatch vervangen. Dit is een objectregistratiesysteem, dat met name door risicobeheersing wordt gebruikt. Een omvangrijk project, waarvoor in december 2018 een Project-Start-Up is gehouden. Daarna is een projectteam samengesteld, dat zeer voortvarend aan de slag is gegaan. Het resultaat is dat op woensdag 2 oktober op Tendernet (Europese aanbesteding) het Procesbeheersysteem Risicobeheersing gepubliceerd is en het nu ‘wachten’ is op reacties en aanbieders vanuit de markt die hierop gaan inschrijven. Als de inschrijftermijn gesloten is, volgt een selectieproces. Zodra er een aanbieder voldoet aan de wensen en eisen die er vanuit het projectteam gesteld zijn, gaat risicobeheersing met die partij verder en volgt de implementatie van een nieuw programma.

Opdrachtgever Mariska Achtereekte is teamleider brandveiligheid West van de afdeling Risicobeheersing. Zij heeft Gerjan Hondorp, als projectleider van het projectteam opdracht gegeven om te komen tot een opvolging van het programma Firstwatch. Het projectteam heeft onder leiding van Gerjan ontzettend veel werk verzet. Het resultaat is dat het project Procesbeheersysteem Risicobeheersing gepubliceerd is op Tendernet. Het procesbeheersysteem voor de afdeling Risicobeheersing zal toekomstbestendig zijn en past bij de transitie die de afdeling moet maken in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Marktconsultaties en op bezoek bij de buurregio’s
Begin 2019 zijn er 5 bedrijven uitgenodigd om een presentatie te geven over wat ze kunnen bieden ter ondersteuning van de toekomstige werkwijze voor risicobeheersing. Ook werd een prijsindicatie gevraagd. Hieruit bleek dat het beschikbare budget voor de licentiekosten ontoereikend was. Binnen de Oost5 Veiligheidsregio’s waren meerdere regio’s bezig met de vervanging van hun procesbeheersysteem en zaten ze in hetzelfde traject als de VNOG. Een aantal waren al verder in het traject en daar heeft een afvaardiging van het projectteam ervaringen en inzichten opgehaald. Zo bleek de gestegen licentiekosten niet alleen bij de VNOG een hobbel te zijn. Gelukkig kon dit worden opgelost. Daarnaast kregen we voldoende tips en adviezen mee voor ons eigen traject. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de totstandkoming van een programma van eisen (PVE) en een project start architecture (PSA) voor het nieuwe programma. Daarnaast zijn nog diverse ondersteunende documenten gemaakt die nodig zijn bij een Europese aanbesteding.

 Al met al zijn er al veel inspanningen verricht en kijkt de afdeling risicobeheersing uit naar een nieuw, geïmplementeerd, procesbeheersysteem.

Voor vragen over het project kan je terecht bij Gerjan Hondorp en Mariska Achtereekte.
foto groep projectteam