FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe CAO definitief

6 15 cao 272x122De CAO Gemeenten 2019-2020 is definitief. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben het principe-akkoord over de CAO-gemeenten voor 2019-2020 op 12 september bekrachtigd. Het akkoord bevat o.a. afspraken over de salarisontwikkeling, werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. Hieronder lees je de uitwerking van de drie hoofdpunten: salarissen en uurtarieven, ziektekosten en verlof & vitaliteit.
 1. Salarissen en uurtarieven
    • Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25% 
    • Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van bruto €750.
    • Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1% 
    • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1% 
    • Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1% 
    Ook de uurtarieven en vaste vergoeding voor vrijwilligers zullen uiteraard meestijgen met de cao-verhogingen.  Let op: De vergoedingen van vrijwilligers worden met twee      maanden vertraging betaald. Dus de verhoogde bedragen worden in december betaald.
Gevolg van de salarisverhoging is ook dat de vaste piketvergoeding van ROF-medewerkers verhoogd wordt met ingang van 1 oktober 2019 en de daarop volgende verhogingen.
2. Ziektekosten
De tegemoetkoming in de ziektekosten geldt met ingang van 2019 voor al het personeel, en niet meer alleen voor een bepaalde groep collectief verzekerden van de IZA, CZ en Menzis. De bedragen zijn € 168,- (schaal 7 of hoger) of € 296,- per jaar (schaal 6 of lager) en worden in december automatisch betaald.
3. Verlof en vitaliteit
De looptijd van deze CAO wordt gebruikt om daarvoor samen oplossingen te bedenken. De landelijke afspraken over verlof en vitaliteit moeten dan onderdeel worden van de volgende CAO.