FacebookTwitterLinkedin

Systeemtoets 2019

RIEIeder jaar organiseert de Veiligheidsregio een systeemtoets. De toets is een momentopname waarbij de Inspectie van het Ministerie van J&V onze crisisorganisatie op een aantal onderdelen checkt.  Daarmee heeft de Inspectie en hebben wij een beeld van de staat van de crisisorganisatie van de VNOG.
De systeemtoets is een praktijktest voor crisisteams. Dit jaar zijn dat de Meldkamer Oost-Nederland, het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en een  Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).  Omdat het bij de toets  in 2019 geen GRIP 4 wordt, komt er géén Regionaal Beleids Team (RBT) in actie.

De Inspectie van het ministerie van J&V hecht waarde aan een zo realistisch mogelijke opzet van de systeemtoets. Dit betekent een scenario waarbij ook een reële  alarmering plaatsvindt: voor piketfuncties via de Meldkamer en de pager, en voor andere functies via OOV Alert. Functionarissen moeten wel allemaal daadwerkelijk opkomen, maar in de alarmeringstekst staat dat het om de systeemtoets gaat.
Deze opzet van de systeemtoets met reële alarmering en opkomst is besproken met de verantwoordelijke bestuurders en de directie van de Veiligheidsregio.