FacebookTwitterLinkedin

Projectteam ontwikkelt gebruiksvriendelijk Memex

Memex 1vDe Mobiele Data Terminals (MDT’s) op de tankautospuiten zijn nu allemaal voorzien van Memex, hiermee zijn de MDT’s veel gebruiksvriendelijker geworden. Ook zijn ze een stuk actueler aangezien Memex dagelijks voorzien wordt van nieuwe informatie. Via Memex is nu op één scherm onder andere de incidentlocatie te zien, de kladblokregels van de Meldkamer, de ingezette eenheden, bereikbaarheidskaarten en eventueel opslag gevaarlijke stoffen.
De implementatie van de bevelvoerdersversie van Memex is hiermee afgerond. Maandagavond 2 september heeft Diemer Kransen Memex officieel in gebruik genomen. Als symbolisch gebaar overhandigde teamleider Informatie Mike Mulder Diemer een laptop met daarop Memex geïnstalleerd. Onze regionaal commandant brandweer bedankte in zijn woordje de betrokkenen voor hun inzet de afgelopen maanden.

Gebruiksvriendelijk
We hebben een paar collega’s die in het projectteam zaten om een toelichting gevraagd. Tonnie van Schaik was een van de bevelvoerders die bij de implementatie van Memex in onze regio was betrokken. “Samen met de andere leden van het projectteam hadden we de intentie om een werkbaar en zo gebruiksvriendelijk mogelijk systeem te lanceren dat door iedere bevelvoerder te gebruiken is”, zo geeft Tonnie aan. “Van de bevelvoerder die er dagelijks mee werkt tot de bevelvoerder die er pakweg drie keer per jaar mee werkt. Met name het gebruik als men zo uit bed komt - slaperig, geen bril - om dan een systeem neer te zetten wat ook nog te gebruiken is. Memex is een flinke verbetering in vergelijking met de oude MDT. Deze werd niet of nauwelijks gebruikt omdat het haast niet te gebruiken was in een rijdend voertuig. De bedienknoppen waren te klein en veel te ingewikkeld.”

Marcel Broekhuis zat ook als bevelvoerder en gebruiker in de denktank en hij is ook zeer tevreden met het eindresultaat. "Door juist een hoop informatie weg te laten is er een overzichtelijk en makkelijk te bedienen systeem gekomen. Zelfs zonder instructie zou iedereen er al mee kunnen werken. Juist door dit gebruiksgemak gaat Memex nu ook echt gebruikt worden, het oude systeem was gewoon niet werkbaar."

Valkuil
Zoals bij ieder nieuw project zijn er mogelijke valkuilen. Maar daar was de projectgroep scherp op, aldus Tonnie. “We zijn gestart met een club mensen van diverse afdelingen en interesses. Daarbij was steeds de valkuil dat het beter, groter en mooier kon. Maar door bij ‘nul’ te beginnen en steeds de simpelheid en het gebruikersgemak voorop te plaatsen, zijn we er in geslaagd om een bruikbaar systeem neer te zetten dat door een ieder te gebruiken is. Dank hiervoor aan Mike Mulder die dit goed heeft begeleid en aan Martin Bevelander die de wensen om heeft gezet in het uiteindelijke product.”

Introductiefilmpje
Arnold Temmink zat ook in de projectgroep en had zelfs een dubbele rol: enerzijds als MDT beheerder bij de VNOG en daarnaast als vrijwilliger van brandweerpost Ruurlo. Arnold: “Als MDT beheerder kom ik op de kazernes en hiermee ben ik een snelle schakel tussen werkvloer en ontwikkeling. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd geluiden en wensen van de werkvloer naar voren te brengen. Daarnaast heb ik als vrijwilliger van post Ruurlo ook een goed beeld van de informatiebehoefte bij een uitruk.”
Dat het belangrijk is om nieuwe producten goed in de markt te zetten weet ook Arnold. “En niet zoals dat eerder nogal eens gebeurde ‘over de schutting te gooien’. Met mijn collega Patrick Spijkerbosch kwamen we snel tot de conclusie dat een introductiefilm met uitleg een mooie vorm zou zijn. Via team Communicatie kwamen we terecht bij Toonworkz in Zutphen, die met en voor ons een prachtig animatiefilmpje hebben gemaakt.”

Collega Patrick Spijkerbosch was ook vanaf het eerste moment betrokken bij de lancering van Memex binnen de VNOG. “Vanuit Vakbekwaamheid was ik betrokken bij het ontwikkelen van het introductiefilmpje (zie hieronder, red.). Ik ervaar vooral de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. Groot voordeel van Memex is dat deze applicatie de informatie zelf aanbiedt, in vergelijking met de vorige systemen waarin alle informatie opgehaald moest worden.” Arnold vult hierbij nog aan: “Op de werkvloer hoor je ook zeer positieve geluiden, met name het meelezen in het kladblok wordt als groot voordeel ervaren.”

Blijven ontwikkelen
Nu Memex is geïntroduceerd houdt het niet op. Er wordt op dit moment gewerkt aan de mogelijkheid om een oefenmodus te ontwikkelen waarbij het de bedoeling is dat Memex ook bij iedere inzetoefening wordt gebruikt. Inzetoefeningen worden hierdoor nog realistischer.
En in het laatste kwartaal van 2019 wordt ook gestart met de ontwikkeling van een ROF versie van Memex. In deze groep zijn OVD’en, HOVD’en en AGS’en vertegenwoordigd.

 

Memex 1v

Het projectteam:

Memex 2v

Introductiefilmpje Memex: