FacebookTwitterLinkedin

Energie aanbesteed

energietarieven 050619Ook energie (gas en elektra) kan slim ingekocht worden. En dat is precies wat onze collega’s van Inkoop samen met 10 andere veiligheidsregio’s – waaronder onze twee Gelderse buren - gedaan hebben. Daarbij was het IFV ‘penvoerder’. Vanaf 1 januari 2020 wordt stroom geleverd door DEVEP, en komt het gas van Gazprom. De contractduur is drie jaar, en kan met 3 jaar verlengd worden. Die verlenging kan op een flexibele manier ingevuld worden: driemaal één jaar, twee jaar en één jaar, of drie jaar.

Omdat de regio’s het opwekken van duurzame elektriciteit in Nederland willen stimuleren, is aan de aanbieders gevraagd enkel elektriciteit van Nederlandse wind- en/of zonne-installaties te leveren. Het gas moet 100% CO₂-gecompenseerd zijn.
Voor elektriciteit gaat het om een gezamenlijk volume van ongeveer 17,2 GWh per jaar, verdeeld over 274 aansluitingen. Voor aardgas is dat ongeveer 3,2 miljoen Nm3 per jaar, verdeeld over circa 238 aansluitingen.

Prijs
De energiekosten worden per jaar vastgesteld via een systeem van zogenaamde ‘kliks’. Dit houdt in tijdens een bepaalde periode op verschillende momenten gekeken wordt wat de marktprijzen zijn, wat de verwachting is, en nog een aantal andere variabelen. Maar er kan ook voor worden gekozen om op een aantal vaste momenten te bezien wat de prijzen zijn, en op basis daarvan een prijs te fixeren. Op enig moment wordt dan de prijs ‘vastgeklikt’ voor het komende jaar.