FacebookTwitterLinkedin

OR bespreekt spreiding- en dekkingsplan

samenwerken aan samenwerkenDinsdag 2 juli kwamen we (de commissie brandweerzaken) bij elkaar. Er is op dit moment veel te bespreken. Het grootste gespreksonderwerp was de drie modellen voor dekking en spreiding van de brandweer. Het gaat feitelijk om het aantal brandweerposten, het materiaal dat hier gestald is en het personeel dat nodig is om uit te rukken. De gevolgen van de plannen gaan dus iedere repressieve medewerker aan, zowel vrijwilliger als beroeps. En wij staan voor die belangen.

Vanuit de posten hebben wij veel wisselende berichten ontvangen, van overwegend positief tot kritisch. Voor sommige posten verandert er ook vrijwel niets, maar voor andere posten zijn de plannen ingrijpend. We hebben geconstateerd dat er collega’s zijn die een duidelijke en goede onderbouwing missen. Daar staat tegenover dat de toelichting die Diemer Kransen (regionaal commandant) en de postcommandanten geven als positief is ervaren. Deze signalen geven wij mee aan Diemer.

Op 17 juli was er een OR-vergadering. Hier hebben wij de informatie uit de posten besproken met de gehele OR. Op 27 augustus is er overleg tussen de OR en Diemer. Dit is een openbaar overleg waar in het bijzonder de contactpersonen van harte zijn uitgenodigd. Zowel de OR als Diemer stellen de inbreng vanuit alle gelederen van de Brandweer zeer op prijs!

Tot slot hebben we ook gesproken over de brief die minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de gevolgen van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) op de wijze waarop de vrijwillige brandweer in Nederland is georganiseerd. Het is ons duidelijk geworden dat de komende tijd zaken gaan veranderen. We hebben besloten de veranderingen nauwlettend te volgen en te (blijven) agenderen in het overleg met Diemer.  

Eind dit jaar organiseren we een nieuwe bijeenkomst voor onze contactpersonen, met een aansprekend thema. Meer informatie volgt!