FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe directeur publieke gezondheid

jacqueline baardmanPer 1 oktober is Jacqueline Baardman benoemd tot nieuwe directeur publieke gezondheid (DPG). De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). In die laatste hoedanigheid is de DPG lid van de directie van de veiligheidsregio, in ons geval dus de VNOG. Baardman is benoemd door het bestuur van de GGD; het bestuur van de Veiligheidsregio heeft ingestemd met de benoeming.

Achtergrond
Sinds 2015 is Jacqueline Baardman sectormanager leefomgeving bij GGD Hart voor Brabant. Zij is goed ingevoerd in de publieke gezondheid en heeft ervaring met beleidsontwikkeling op landelijk niveau. In haar huidige functie heeft zij ook te maken met crisisbeheersing. 
Baardman volgt de huidige DPG Dick ten Brinke op. Ten Brinke: “Ik zit nog vol energie en ideeën, maar kom daar, door de tijd die mijn huidige functie in beslag neemt, niet aan toe. Met mijn ontslag wil ik ruimte maken voor andere, nieuwe mogelijkheden in mijn leven. Bovendien vind ik dat het voor de GGD en de continue doorontwikkeling binnen de GGD ook goed is om na zo’n lange periode een nieuwe DPG te benoemen.”