FacebookTwitterLinkedin

Belangrijke data voor VNOG

logo voor websiteKomend jaar wordt belangrijk voor de toekomst van de VNOG. Op 21 en 28 mei zijn de postcommandanten bijgepraat, en tijdens de vergadering op 29 mei zijn de leden van het algemeen bestuur door de directeur geïnformeerd. Binnenkort, op 24 en 27 juni en 3 juli worden medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Tijd en locatie volgen nog. Daarna bespreekt het bestuur tijdens de bestuurlijke tweedaagse van 18 en 19 september de drie mogelijke dienstverleningsscenario’s van de VNOG, waarna het bestuur in december besluit welk dienstverleningsscenario het beste aansluit bij de doelstellingen van de VNOG.