FacebookTwitterLinkedin

OR: Regeling kazernedienst en verhuizing Europaweg

geef je mening

Woensdagavond – 5 juni – vergaderde de ondernemingsraad. Een volle agenda zorgde dat het een ‘latertje’ werd. Toch gingen de leden met een goed gevoel naar huis. Over belangrijke thema’s voor de VNOG nam de OR besluiten, zoals bijvoorbeeld over de regeling kazernediensten en de voorgenomen verhuizing de kantoren aan de Europaweg. Hieronder vind je een korte terugblik op de vergadering.

Risico inventarisatie en –evaluatie
Begin mei kreeg de OR de vraag of hij kon instemmen met de risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Edwin Loermans en Ronald Kraan (dossierhouders arbeidsomstandigheden) raadden de OR aan om in te stemmen. Zij hielden hun betoog, waarin zij waardering uitspraken voor alle collega’s die meegeholpen aan de RI&E. Edwin en Ronald maakten van de gelegenheid gebruik en keken vooruit naar het plan van aanpak. Dat wordt momenteel gemaakt. Ronald vestigde de aandacht op het belang dat de organisatie voldoende middelen vrij maakt om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

De OR neemt dit signaal mee naar het volgend overleg met zijn bestuurder (Diemer Kransen) en stemde in met de RI&E.

Vertrouwenspersoon
De OR maakte kennis met de twee nieuwe vertrouwenspersonen van de VNOG, Maike Emsbroek en Klaziena Dobber. Theo Klein Bleumink sprak nogmaals over de rol en toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon. Voor zover als mogelijk gaf hij inzicht in de activiteiten van de vertrouwenspersonen in 2018. Hij legde mogelijk trends bloot en besprak deze.

De OR besloot om de trends in het volgend overleg met zijn bestuurder te bespreken.

Agenda herstel VNOG
Op 16 mei sprak de OR met leden van het dagelijks bestuur. In een open gesprek werd teruggeblikt en werden knelpunten vanuit verschillende invalshoeken bekeken. De OR stelde vast dat er gezamenlijk zorgen zijn over de financiële situatie en een veilig klimaat om in te werken.

De bestuurder (Diemer Kransen) had de OR gevraagd om randvoorwaarden te stellen aan de werkorganisatie die hij vorm geeft. Binnenkort reist een delegatie van de OR af naar Tilburg waar zij praten met leden van de OR van de Veiligheidsregio Midden West Brabant. Op deze manier hoopt de OR kennis te krijgen om zijn rol goed in te vullen. Hierin wordt samen met het Georganiseerd Overleg opgetrokken. Zodoende denken OR en GO de positie van alle medewerkers recht te doen.

Leden van de OR hebben de twee bijeenkomsten met postcommandanten bijgewoond, waarin de interim directeur zijn plannen over de dekking en spreiding van de brandweerzorg heeft toegelicht. De OR waardeert het bijzonder dat de plannen eerst inhoudelijk worden besproken en getoetst bij de medewerkers. Er zijn voldoende vragen en daarom voelt de OR zijn bestuurder in het volgend overleg aan de tand over de inhoudelijke onderbouwing. 

Regeling kazernedienst VNOG
Op 28 mei vroeg de bestuurder de OR of deze kon instemmen met de nieuwe regeling om personeel te kazerneren in de kazernes Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen. Dennis Geeraerts (dossierhouder Incidentbestrijding) adviseerde de OR in te stemmen. Hij blikte terug op een intensief proces, waarin vooral zorgen waren over de vergoeding van medewerkers. Hij vestigde de aandacht van de OR op de noodzaak van huishoudelijke reglementen per kazerne. De OR nam het advies van Dennis over,  verleende zijn instemming aan de nieuwe regeling en vraagt de bestuurder om zo snel mogelijk de huishoudelijke reglementen te maken. 

Verhuizing Europaweg
Zo het zich nu laat aanzien worden de kantoren aan de Europaweg in Apeldoorn voor het einde van het jaar verlaten. Dat maakt dat veel collega’s in een nieuwe omgeving hun werk moeten verrichten. Edwin Loermans – die vanuit de OR betrokken is bij de herhuisvesting – stelt dat veel zaken bij elkaar komen die te maken hebben met plezier in het werk en de omstandigheden waaronder het wordt uitgevoerd. Na een brede discussie besluit de OR dat hij de bestuurder wil adviseren over de gevolgen die de herhuisvesting/verhuizing heeft voor de organisatie en het personeel.

PPMO stairmaster
Voor de vergadering vond een gesprek plaats een delegatie van de OR, de arbo-arts en de interim directeur. Aanleiding voor dit gesprek was het signaal van de OR dat het niet is uitgesloten dat het risico op letsel groter is nu de stairmaster niet volgens de richtlijnen van de fabrikant wordt gebruikt. De aangedragen argumenten leidden niet tot een verandering in de manier waarop de stairmastertest wordt uitgevoerd. De OR nam kennis van dit standpunt en onderzoekt verder hoe hij hier mee moet omgaan.

Verslag vergadering 17 april 2019
De OR stelde het verslag van de vergadering van 17 april 2019 vast.

Dit verslag vraag je op door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met de voorzitter, Koos Vos (088 – 310 69 19). Je kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.