FacebookTwitterLinkedin

Tweede Oranje dag Bevolkingszorg is succes

Oranje dag 2 kleinAlle gemeentesecretarissen, crisiscommunicatieadviseurs en adviseurs crisisbeheersing van onze 22 gemeenten waren op 31 januari door Bureau Bevolkingszorg uitgenodigd voor een dag van kennismaking en kennisdeling. Daarmee was de tweede Oranje Dag een feit. Tijdens een gevarieerd programma zijn de deelnemers meegenomen in ontwikkelingen en mogelijkheden voor verbetering binnen de oranje kolom. Behalve een presentatie van Menno van Duin, lector crisisbeheersing bij het IFV, is er verder ingezoomd op een aantal vragen die spelen binnen de Oranje Kolom. Hoe kijken we bijvoorbeeld aan tegen expertteams, en hoe kunnen we de kwaliteit van de opleidingen van onze sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing waarborgen?

Oranje dag 1 kleinAan de hand van een aantal stellingen werd hierover gediscussieerd. De uitkomsten van deze discussie kunnen in de komende periode worden meegenomen in het proces voor de verdere professionalisering van de oranje kolom. De deelnemers waren ook nu weer enthousiast over de Oranje Dag. Wellicht dat deze Oranje Dag een traditie wordt die zowel nuttig is en als heel plezierig wordt ervaren.