FacebookTwitterLinkedin

Animaties VNOG

KnipselNederland telt 25 veiligheidsregio's. Wie zijn we en wat doen we, en dan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in het bijzonder? Om dit helder uit te leggen hebben we de afgelopen twee jaar animatiefilmpjes gemaakt over diverse onderwerpen. Bekijk ze hier!

Corporate animatie
Over de taken van een veiligheidsregio, en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in het algemeen, is deze animatie gemaakt..

Brandweerzorg
Tot de brandweerzorg behoort oa het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. De organisatie van brandweerzorg is gebaseerd op scenario’s: mogelijke incidenten die zich in een woonplaats bv voor kunnen doen.

Ongewenste meldingen/TOOM
De brandweer rukt zo nu en dan nog weleens uit naar wat later blijkt een ongewenste melding. Al een aantal jaren houdt de VNOG zich bezig met het terugdringen van onechte en ongewenste meldingen (TOOM). In dit filmpje zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Technische hulpverlening (THV)
Bij wegongevallen komt de brandweer vaak in actie om slachtoffers te bevrijden uit voertuigen, dit noemen we THV inzetten (Technische Hulpverlening). Collega's hebben de beschikking over divers materiaal en iedere collega heeft tijdens zo'n inzet een bepaalde rol.

Brandonderzoek (TBO)
Na het blussen van een brand is vaak de oorzaak nog niet bekend. Om er achter te komen wat de brand heeft doen ontstaan kan het Team Brandonderzoek (TBO) worden opgeroepen. Deze collega's proberen dan eventueel samen met de politie de oorzaak te achterhalen.

Brandveiligheid
Deze video laat zien wat we binnen de VNOG doen om brandveiligheid bij particulieren en bedrijven te vergroten. We gebruiken hiervoor ook de term brandveilig leven. Wij werken samen aan (brand)veiligheid met woningcorporaties en andere partners.

Natuurbrandpreventie
In onze regio vormen natuurbranden een van de voornaamste risico's. In dit filmpje zie je wat we als regio samen met onze partners als gemeenten en natuurbeheerders doen om (grote) natuurbranden te voorkomen. Kortom natuurbrandpreventie.

Brandrisico's analyseren met Risico Analyse Monitor
De brandweer heeft een unieke en exclusieve positie in de advisering van gebouweigenaren en –gebruikers over brandrisico’s. De Risico Analyse Monitor (RAM) is een ondersteunend instrument voor een adviesgesprek dat plaatsvindt tussen een gebouweigenaar, -beheerder en de collega Risicobeheersing.

Hoe worden risico's in de regio bestreden?
Regionaal beleidsplan, regionaal risicoprofiel, brandrisicoprofiel en een dekkingsplan. Deze plannen staan niet los van elkaar. Een video met uitleg die de wisselwerking verduidelijkt tussen deze planvormen.

Risicoprofiel brandweer
Het Risicoprofiel brandweer is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in de regio. Bij de inventarisatie en analyse van de risico’s wordt er gekeken naar de waarschijnlijkheid dat een risico plaatsvindt en de impact wanneer het daadwerkelijk plaatsvindt. Dit wordt gedaan aan de hand van zeven maatschappelijke thema's.

Watertankwagen-groot (WT-G)
Bij bepaalde branden wordt ook een watertankwagen-groot (WT-G) gealarmeerd. Deze biedt ondersteuning aan de collega's die met de tankautospuit of hoogwerker ter plaatse zijn. Speciaal voor de collega's die met de WT-G op pad gaan is deze instructie voor de nieuwe watertankwagen-groot gemaakt.

Informatiemanager
De Informatiemanager is vanaf een Grip situatie (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) verantwoordelijk voor het vertalen van de informatiebehoeften vanuit verschillende disciplines binnen het Copi (Commando Plaats Incident).

Zo wordt natuurbrand op de Veluwe bestreden
Wat gebeurt er als er natuurbrand op de Veluwe is? Wat en wie komen er allemaal ter plaatse? Bekijk het Operationeel Plan Natuurbrandbestrijding van de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland.

Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet en de bijbehorende besluiten heeft belangrijke gevolgen voor de veiligheidsregio’s. Een andere manier van werken en een andere manier van denken is als gevolg van het veranderende omgevingsrecht nodig. Die andere manier van werken is een uitdaging voor alle overheden die te maken krijgen met het nieuwe omgevingsrecht en dus ook voor de veiligheidsregio’s.