FacebookTwitterLinkedin

Eerste werkdag Diemer Kransen

Diemer KransenMaandag 21 januari was de eerste werkdag van Diemer Kransen, onze interim Regionaal Commandant Brandweer/Directeur Veiligheidsregio. Tevens zal Diemer de functie van afdelingshoofd Incidentbestrijding invullen. In bijgaand filmpje stelt hij zich kort aan de collega's voor. Of zoals Diemer het zei tijdens de kennismaking maandag: "Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten de komende tijd!" 
In de Signaal op Veilig die eind januari bij de collega's in de brievenbus valt staat een uitgebreid interview. 

Binnen de VNOG zal Diemer zorgdragen voor het uitvoeren van de bestuursopdracht. Deze bestuursopdracht is opgebouwd langs drie lijnen: bedrijfsvoering, ondersteuning van de brandweerposten en randvoorwaarden als verantwoordelijkheid, sturing en communicatie. Diemer is in eerste instantie aangesteld voor de periode van een jaar. Hierbij bestaat de mogelijkheid de periode als interim directeur met nog een jaar te verlengen.

Diemer Kransen is bestuurskundige en heeft veel ervaring in managementfuncties bij de brandweer en de Veiligheidsregio. Zo was hij tot voor kort Regionaal Commandant Brandweer binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de aansturing van zes beroepskazernes, twee dagdienstkazernes en eenenzestig vrijwilligersposten. Daarnaast is hij actief in verschillende landelijke werkgroepen. Ook is hij plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur van Brandweer Nederland.

(filmpje werkt NIET in EXPLORER, gebruik bv CHROME of je mobiele device)