FacebookTwitterLinkedin

Afdeling Risicobeheersing in beweging

bewegingDe nieuwe Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken van de veiligheidsregio. Daarom, en om klaar te zijn voor de toekomst, is de afdeling Risicobeheersing organisch aan het veranderen. Is dat nodig? Ja! De invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt immers een nog grotere verandering genoemd dan die van het sociale domein, een aantal jaren geleden. Komen nu veel vergunningen en toestemmingen automatisch in beeld, we zullen straks vaker ‘de boer’ op moeten om invloed te kunnen uitoefenen en risico’s in beeld te krijgen.

Dit vraagt om andere competenties, en daarnaast moeten we meer samenwerken en samen optrekken met onze partners. Er komen andere vormen van planvorming (omgevingsplannen, omgevingsvisies), waarin we veiligheid in de breedste zin van het woord kunnen positioneren, daar waar dat nodig is. En de teugels kunnen laten vieren, daar waar dat kan. Kortom, bewust omgaan met risico’s, waarbij initiatiefnemers en inwoners een grotere rol krijgen dan nu, meer mogen meepraten en er ook iets van mogen vinden.

Autoriteit
Om de autoriteit op het gebied van Brandveiligheid en Omgevingsveiligheid te zijn, zetten we de komende jaren in op risicogericht werken in plaats van strikt de regels te hanteren. Dat valt samen met de noodzaak om meer informatiegestuurd te werken, oftewel dáár bezig zijn waar de meeste veiligheidswinst te behalen is en ook nodig is. Hiervoor investeren we in kennis en vaardigheden van onszelf, en gaan we actief op zoek naar de netwerken om ons heen om van hen te leren en samen te werken.

Inrichting
Dit gaan we doen vanuit een zogenaamde doe-alsof-situatie. Het voordeel daarvan is dat we kunnen zien of de dingen die we doen, werken of niet en dat we makkelijker kunnen bijsturen. Er zijn straks 3 teams (in plaats van huidige 5): 2 teams brandveiligheid (Oost en West) en 1 team Omgevingsveiligheid. De teams Brandveiligheid handelen de dagelijkse vragen vanuit de gemeenten (inwoners, bedrijven, instellingen en gemeenten zelf) op het gebied van fysieke veiligheid af.
Omgevingsveiligheid behelst de meer specialistische taken zoals externe veiligheid, BVL, geo-informatiebeheer, MRI, natuurbrandpreventie en evenementenveiligheid regionaal.
Wat voorlopig verandert is:

• de teamindeling en aansturing: de matrixstructuur vervalt; 
• de wijze van werken: meer projectmatig, de strikte scheiding tussen advisering en toezicht vervalt;
• We komen op de maandagen bij elkaar in Doetinchem en Harderwijk om de samenwerking en kennisdeling te optimaliseren.
• De teamleiders Brandveiligheid Oost en West gaan ondersteund worden door twee coördinatoren.

De scheiding tussen Oost en West is de IJssel.

Klik hier voor het schema van de teaminrichting en de namen.