FacebookTwitterLinkedin

Versterking VNOG: nieuwe interim directeur en hoofd bedrijfsvoering

Diemer KransenHet dagelijks bestuur is verheugd te melden dat met ingang van 21 januari 2019  Diemer Kransen (foto) als interim directeur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wordt aangesteld.


Kransen komt de VNOG versterken als interim directeur/Regionaal Commandant van de Brandweer. Tevens zal hij de functie van afdelingshoofd Incidentbestrijding invullen. Binnen de VNOG zal Diemer zorgdragen voor het uitvoeren van de bestuursopdracht. Deze bestuursopdracht is opgebouwd langs drie lijnen: bedrijfsvoering, ondersteuning van de brandweerposten en randvoorwaarden als verantwoordelijkheid, sturing en communicatie. Diemer is in eerste instantie aangesteld voor de periode van een jaar. Hierbij bestaat de mogelijkheid de periode als interim directeur met nog een jaar te verlengen.

Diemer Kransen is bestuurskundige en heeft veel ervaring in managementfuncties bij de brandweer en de Veiligheidsregio. Op dit moment is hij Regionaal Commandant Brandweer binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor de aansturing van zes beroepskazernes, twee dagdienstkazernes en eenenzestig vrijwilligersposten. Daarnaast is hij actief in verschillende landelijke werkgroepen. Ook is hij plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur van Brandweer Nederland.

Tevens zijn we erin geslaagd om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van interim hoofd bedrijfsvoering. Peter Seinen en Henk-Jan Donderwinkel gaan de functie van interim afdelingshoofd bedrijfsvoering als duo uitvoeren, allebei voor twee dagen in de week. Peter begint in december. Henk-Jan begint per 1 januari 2019 bij de VNOG.

Peter Seinen en Henk-Jan Donderwinkel zijn verantwoordelijk voor het onderdeel bedrijfsvoering uit de bestuursopdracht. Peter richt zich daarbij op het financiële gedeelte en Henk-Jan op de andere onderdelen van bedrijfsvoering. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het geheel. Henk-Jan neemt namens bedrijfsvoering deel in het MT. Peter en Henk-Jan hebben eerder samen bij de Veiligheidsregio IJsselland een vergelijkbare opdracht met succes uitgevoerd.

Het bestuur en het MT zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet en wensen Diemer, Peter en Henk-Jan veel succes bij de uitoefening van hun functies binnen de VNOG.

Namens de heer Berends, voorzitter VNOG,

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wesselink
Waarnemend directeur VNOG

 

 

(foto: @Beeldwerkt)