FacebookTwitterLinkedin

Meer interne controle

controleDe financiële situatie binnen onze VNOG vraagt om meer controle op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid. Afgelopen jaren heeft het team Middelen (Financiën en Inkoop), al geïnvesteerd in hun adviserende functie op dit gebied. Het MT heeft besloten om nu ook hun controlerende functie meer vorm te geven.

Dat houdt in dat er meer aandacht besteed wordt aan rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven, aanbestedingen en contracten. Voorop staan daarbij de wettelijke en eigen voorschriften. Het team Middelen gaat daarbij vragen stellen als: Zijn de geoffreerde prijzen marktconform? Kunnen aanschaffingen gecombineerd worden? Daarnaast gaan de inkoop- en financieel adviseurs elkaar vaker actief opzoeken en elkaar bij hun taken betrekken.

Advisering
De adviseurs kwamen bijvoorbeeld meerdere contracten tegen waarbij – meestal onbewust – ons eigen beleid, maar ook de EU-aanbestedingsbepalingen worden overtreden, of waarbij dat dreigt en waarbij e.e.a. gerepareerd moest worden. Dit willen we  natuurlijk voorkomen.  Ook daarom zullen Meervoudig Onderhandse aanbestedingen (MVO) voortaan meegenomen worden in de interne controle.

Omdat signalen over risico’s met betrekking tot recht- en doelmatigheid niet altijd bij de leiding terecht komen, zal het team Middelen waar dat nodig is leidinggevenden op de hoogte stellen van mogelijke risico’s binnen hun organisatieonderdeel. Bij het niet opvolgen van het advies neemt de adviseur ook contact op met je leidinggevende. Die blijft overigens wel verantwoordelijk voor wat hij/zij met het advies doet, en kan vanuit andere overwegingen een andere keus maken.

Vragen? Neem contact op met je financieel- of inkoopadviseur.