FacebookTwitterLinkedin

Van de MT-secretaris

Janine Brand 2018Door een aantal collega’s werd ik er op gewezen dat ik de afgelopen maand niet geschreven heb. Ik zie dat als een goede zaak, want dan is er in ieder geval iemand die deze stukjes leest! Het zal jullie niet verbazen dat de afgelopen maanden vooral de financiële en organisatorische beheersing een groot beslag heeft gelegd op de MT-agenda. Maatregelen moesten worden getroffen, waarvan ik je kan vertellen dat dit iedereen zwaar valt. Op alle programma’s van de begroting is ingeleverd, zelfs op degene waarop geen tekort voorspeld is, zoals de GHOR en Crisisbeheersing, om bij te dragen aan het geheel.

  • Natuurlijk lag de organisatie niet helemaal stil en heeft het MT ook de nodige voorstellen mogen ontvangen. Gesproken werd over het project prio1!, HRM basis op orde, Iedereen in beeld, de strategische agenda en de stand van zaken van het project Burgerkracht (gericht op inwonerparticipatie).
  • De visie op de omgevingswet is door het MT doorgeleid naar het bestuur. De omgevingswet gaat de nodige consequenties hebben voor de rol van de Veiligheidsregio. Daarop was al een ontwikkeling ingezet onder de noemer ‘van regels naar risico’s. De volgende stap is het opstellen van een stappenplan waarmee alle gevolgen in beeld gebracht worden. Wanneer dit plan gereed is wordt het besluitvormend in het bestuur gebracht. 
  • Regelingen en protocollen werden aangepast en vastgesteld. Denk daarbij aan de archiefverordening, het besluit informatiebeheer en het protocol elektronisch berichtenverkeer.
  • Ook de werkwijze voor Arbo preventiemedewerkers is vastgesteld en heeft inmiddels instemming van de ondernemingsraad.
  • De projectorganisatie bood informerend een aantal startdocumenten van aanbestedingsprojecten aan, zoals heftruck en redvesten.

 

De komende periode ligt de focus op het opstellen van de kadernota 2020-2023 die in het voorjaar aan het bestuur wordt aangeboden.

Janine Brand