FacebookTwitterLinkedin

OR over Risicobeheersing, BS&C en instructeurs.

 

orZutphen – 17 juli 2018.
Vanavond overlegden de bestuurder (Aart Schoenmaker) en de ondernemingsraad (OR) over  verschillende onderwerpen. De avond begon met een toelichting over de gevolgen die de nieuwe Omgevingswet voor de veiligheidsregio kan hebben. Daarna gaf de OR zijn advies over de herstructurering van het team Bestuur, Strategie & Communicatie. De bestuurder lichtte de nieuwe regeling voor kazernediensten toe, en de OR stemde in met de werkafspraken voor de inzet van instructeurs bij de brandweer. Tot slot werd gesproken over een idee om de inzet van vrijwilligers te vergoeden voor ‘vakbekwaam worden en blijven’.

Transitie door de nieuwe Omgevingswet
Dit thema werd toegelicht door Jeroen Wesselink, die tijdelijk leiding geeft aan de afdeling Risicobeheersing. Jeroen vertelde dat de nieuwe wet moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving én ruimte moet bieden voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zo het zich nu laat aanzien komt de wet er in 2021. Het moet in 2029 volledig zijn ingevoerd.

De nieuwe wet heeft gevolgen voor de VNOG, en zeker voor de afdeling Risicobeheersing. Zo gaat voorlichting en het geven van advies aan burgers en bedrijven steeds belangrijker worden. Dit vraagt om een omslag in denken en werken. Het vergt investering in én sturing op kennis & ervaring, vaardigheid en talenten van medewerkers; het vakmanschap wordt doorontwikkeld. De samenwerking met andere partners, zoals gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten wordt intensiever.

Meer informatie kun je krijgen via Martijn van den Bovenkamp (T: 06 – 11 91 86 08 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Herstructurering team Bestuur, Strategie en Communicatie (BS&C)
De OR was gevraagd om te adviseren over het voorgenomen besluit om de taken van het team BS&C te herstructureren. Om zich een beeld te vormen van de aanvraag had de OR vooraf gesproken met medewerkers van het team.

In het overleg presenteerde de OR zijn advies en zijn eindconclusies. Aart dankte de OR hartelijk voor de tijd en energie die deze in het dossier heeft gestoken Hij zei toe schriftelijk te reageren op het advies van de OR.

Deze week krijgen de medewerkers een nieuwe plaatsingsbrief. Over dit proces zijn inhoudelijke afspraken gemaakt.

Neem contact op met Hans van Waardenburg als je meer informatie over dit onderwerp wenst (T: 06 – 49 79 91 30 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).  

Regeling voor kazernediensten in de VNOG
De OR had het verzoek ontvangen om in te stemmen met één regeling voor kazernediensten in de VNOG. Als gevolg lichtte Aart het voorgenomen besluit toe. In het overleg werd meegedeeld dat onlangs in de klankbordgroep is afgesproken om op 4 september de regeling nog eens goed te bestuderen. Mocht dit tot aanpassing leiden dan ontvangt de OR de herziende regeling. Er wordt afgesproken dat de OR het voorgenomen besluit in behandeling neemt na 4 september. In dit dossier werkt de OR intenstief samen met het Georganiseerd Overleg (GO). Het dagelijks bestuur moet overeenstemming krijgen met het GO over de arbeidsvoorwaarden.

Wil je meer informatie over dit dossiers? Neem dan contact op met Cindy van Duijne (T: 06 - 51 74 71 33 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Werkafspraken instructeurs
In het verlengde van de regeling niet repressieve vrijwilligers zijn er werkafspraken gemaakt voor de inzet van instructeurs bij de brandweer. Deze zijn ter instemming aan de OR aangeboden. De laatste weken hebben vertegenwoordigers namens de instructeurs, OR en Georganiseerd Overleg gesproken met Aart en de teamleiders vakbekwaamheid. Het verschil in vergoeding van inzet van instructeurs met een aanstelling als vrijwilliger versus de beroeps op zaterdag sprong erg in het oog. Deze middag heeft het laatste gesprek plaatsgevonden. In dit gesprek heeft Aart – in zijn rol als directeur – aangegeven geen mogelijkheid te zien om het verschil te verkleinen. Om tot dit inzicht te komen had hij gesproken met adviseurs van de vakbonden en collega’s uit het Georganiseerd Overleg. Dit maakt dat de OR tot de conclusie kwam dat er geen redenen zijn om niet in te stemmen met de werkafspraken voor de instructeurs.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Koos Vos (T: 06 – 10 91 20 23 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Declareren van uren voor vakbekwaam worden en blijven
Leden van de OR hebben het voorstel gekregen om het aantal uren voor 'vakbekwaam worden en blijven' voor elke brandweerman/-vrouw gelijk te trekken. De OR stelt dat het geen onderwerp is waar hij formeel instemming aan hoeft te geven. Desondanks geeft de OR aan Aart mee dat hij het belangrijk vindt dat medewerkers ‘loon naar inzet’ ontvangen. Het declareren van daadwerkelijk gewerkte uren ziet de OR als belangrijke pijler onder de inzet van vrijwilligers. Aart gaat er vanuit dat het voorstel een kader is, en dat de gewerkte uren vergoed worden. Hij vraagt de dossierhouders van de OR dit mee te nemen in de bespreking van het idee met de teamleiders.

Meer informatie: William Qualm (T: 06 – 54 21 16 34 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Verslag vorig overleg
Check hier het verslag van het vorig overleg (inloggen is nodig).