FacebookTwitterLinkedin

Van de MT-secretaris

van de secretaris aangepast formaal• De terugkoppeling van de jaarlijkse systeemtoets stond op de agenda. Met deze toets wordt getest of de crisisorganisatie op orde is. De systeemtoets vond op 11 juni plaats aan de hand van een gesimuleerd incident op de A28 op de gemeentegrens van Nunspeet en Harderwijk. Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de crisisorganisatie goed heeft gefunctioneerd.
De alarmeringstoets van 24 mei verliep minder goed. Het alarmeren van GRIP 2 ging technisch niet goed waardoor een deel van de functionarissen niet gealarmeerd is. Daarnaast is wegens operationele drukte t.g.v. extreme regenval in delen van de regio een deel van de vervolgtekst in de alarmering weggevallen. Hierdoor ontstond onduidelijkheid. De alarmeringstoets is op 11 juni herhaald en verliep toen wel correct.

• Het MT heeft beelden gedeeld bij de herijking van het cultuur- en leiderschapstraject ‘Samen Een(s)’. De focus komt in dit traject te liggen op het servicegericht werken ter ondersteuning van de posten. Daarmee is een nadrukkelijke aansluiting gerealiseerd met het project PRIO 1! dat is ingesteld om de zaken die nog niet goed lopen rond de posten te gaan regelen. Servicegericht werken is daarbij een belangrijk aspect. 

• Over de kazerneringsregeling kazernediensten is een voorgenomen besluit genomen dat inmiddels is ingediend bij de medezeggenschap. Binnen de VNOG worden nu nog verschillende kazerneringsregelingen gehanteerd. Gezien de overgang naar een regionale organisatie is een geactualiseerde kazerneringsregeling ontwikkeld die van toepassing is voor de hele regio.

• Tot slot werden de prestatiekaarten brandweer besproken. De prestatiekaart geeft inzicht in de prestaties van de brandweer VNOG op een aantal belangrijke thema’s. Voor alle 22 gemeenten wordt de kaart gevuld. De kaart verschijnt iedere vier maanden en is beperkt van omvang (één A4). Op de kaart staan items zoals het aantal incidenten (brand en hulpverlening), de wettelijke opkomsttijden, het aantal adviezen en controles risicobeheersing.

We gaan bijna de zomer in, waarin de MT-vergaderfrequentie omlaag gaat. De volgende update volgt eind augustus.

Janine Brand