FacebookTwitterLinkedin

Ontwikkelingen waterongevallen

tekenen convenant reddingsbrigadeOndertekening convenant met de Reddingsbrigade

Zaterdag 9 juni hebben Aart Schoenmaker namens de VNOG en Koen Breedveld namens de Reddingsbrigade Nederland een convenant getekend om de samenwerking tussen de beide partijen formeel te bekrachtigen. Beide heren waren aanwezig bij de gezamenlijke oefening van de Reddingsbrigade en de oppervlaktereddingsteams van de VNOG. De nadruk tijdens deze oefening lag op de vaardigheden van de schippers.

boten reddingsbrigade en brandweerSinds 1 januari 2018 zijn 22 veiligheidsregio’s met een zogenaamd overstromingsprofiel verantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van een landelijk opschaalbare reddingsvloot: de Nationale Reddingsvloot (NRV). Ze leveren elk een reddingsgroep bestaande uit vier reddingsvaartuigen (op trailer) met ‘bemanning’. Alle 88 varende eenheden hebben ‘24/7’ een ploeg van vier personen klaarstaan, voor een inzet als ‘first respons’ bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. De vaartuigen in een reddingsgroep zijn óf van Reddingsbrigade Nederland, en worden bemenst vanuit lokale reddingsbrigades, óf van de brandweer met een ‘brandweerbemanning’. De VNOG levert drie boten voor de eigen reddingsgroep, Reddingsbrigade Nederland levert één boot.

Om in het geval van een crisis adequaat te kunnen optreden, is het belangrijk samen te oefenen, elkaar te leren kennen, ervaringen en expertise uit te wisselen. De VNOG en Reddingsbrigade Nederland oefenen daarom regelmatig samen. Reddingsbrigade Nederland levert instructeurs om de oppervlakteredders van de VNOG op te leiden en te trainen.

Certificering van de duikers

test duiken hercertificeringOp 15 juni hebben de duikers van Heerde en Harderwijk de her- certificering met goed gevolg afgelegd. De test werd georganiseerd in de 10 meter diepe indoor duiktoren van Diveworld te Enschede. Voor de her- certificering is door de kerngroep Waterongevallen intensief samengewerkt met onze collega’s uit Twente Gelderland Midden en IJsselland om de her- certificering tot een goed einde te brengen.De volgende collega’s zijn geslaagd;

Anne Rook, Alwin Juffer en Danny Zuideman van de Duikgroep Harderwijk en Hilbert Kroon, Douwe Boonstra, Gerrit vd Vegte en Tim de Graaf van de Duikgroep Heerde.