FacebookTwitterLinkedin

Praat met je post mee over VNOG

 

teamwerkDe ondernemingsraad (OR) is op zoek naar collega’s uit de brandweerposten die mee willen praten en werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden op de brandweerposten.
Om dit te doen zoekt de OR collega’s die zich willen inzetten in de commissie Brandweerzaken of in de rol van ‘OR ambassadeur’. Meer informatie vind je hieronder.

Lijkt jou dit wat? Neem dan contact op met Rick van Putten (T 06 – 13 50 32 67) of Koos Vos (T 06 – 10 91 20 23). Je kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoezo zoekt de OR collega’s?
Als gevolg van de reorganisatie zijn de onderdeelcommissies opgeheven. In het verleden overlegden in deze commissies ‘medewerkers’ uit de posten met hun clustercommandant. Dit overleg is er niet meer en daarmee is de lijn tussen mensen uit de posten naar ‘hoogst leidinggevenden’ langer geworden. Uit het belevingsonderzoek onder repressief personeel komt naar voren dat deze afstand als te lang wordt ervaren.

De OR gaat er voor zorgen dat dit kleiner wordt. Dit wordt mogelijk door te werken met de commissie Brandweerzaken en met ‘OR-ambassadeurs’.

Wat is de commissie Brandweerzaken?
De commissie Brandweerzaken is een onderdeel van de OR. Het richt zich op de brandweerzorg. De commissie bestaat uit negen leden. Vijf van hen zijn afkomstig uit de OR, vier uit de werkgebieden. Uit elk gebied wordt één lid gezocht.

Wat doet de commissie Brandweerzaken?
De commissie Brandweerzaken werkt – vanuit het perspectief van medezeggenschap – mee aan het verbeteren van de omstandigheden op de brandweerposten. Alle onderwerpen die ‘spelen’ op de brandweerposten kunnen in de commissie worden besproken. Van hieruit kunnen onderwerpen op de tafel van de OR worden gelegd. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen medewerkers uit de posten en de regionaal commandant.

Als een onderwerp uit de brandweerzorg op de agenda van de OR staat, wordt in samenspraak bepaald wie het woord voert. Zo is het mogelijk dat de collega’s uit de commissie praten met de regionaal commandant, maar het kan ook zo zijn dat een lid van de OR het woord voert en zich laat ondersteunen.

Het kan voorkomen dat de OR een vraag krijgt om te adviseren over de verplaatsing van een brandweerpost. In dat geval vraagt de OR aan de commissie Brandweerzaken om dit advies voor te bereiden. Om dit te doen gaat de commissie Brandweerzaken de verbinding aan met de leden van de desbetreffende post en vraagt hen naar hun mening. Dit maakt deel uit van het advies dat de OR uiteindelijk aan de regionaal commandant geeft. Op deze manier wordt de inbreng van de leden van een post gegarandeerd.

Verandert de commissie Brandweerzaken de omstandigheden op een post?
De inzet van de commissie Brandweerzaken hoeft niet per se te leiden tot een verbetering van de omstandigheden. De commissie praat mee namens de medewerkers en kan zaken signaleren of verbetervoorstellen aandragen. Uiteindelijk is het aan de leidinggevenden hoe hier mee wordt omgegaan. Het is belangrijk dit met elkaar te benoemen, immers de commissie mag niet leiden tot valse verwachtingen of teleurstellingen.

Wat is een ‘OR ambassadeur’?
De ‘OR-ambassadeur’ zorgt voor een directe verbinding tussen post, de OR/commissie Brandweerzaken en de regionaal commandant.

Wat doet de ‘OR ambassadeur’?
De ‘OR ambassadeur’ vertolkt de ‘stem’ van de post richting de OR/commissie Brandweerzaken en omgekeerd. Hij/zij zorgt er dus voor dat de commissie Brandweerzaken of de OR weet wat er leeft op de werkvloer. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de leden van zijn post over medezeggenschap.  Elke ‘OR-ambassadeur’ krijgt een ingang bij de OR. Deze kan gebruikt worden om postleden in contact te brengen met leden van de OR of van de commissie Brandweerzorg.

Hoe verloopt het contact tussen ‘OR ambassadeur’ en OR/commissie Brandweerzaken
De ‘OR ambassadeur’ ontvangt zo nu en dan een mail van de OR of van de commissie Brandweerzaken. In deze mail worden vragen voorgelegd over een bepaald thema, bijvoorbeeld het realistisch trainen. Samen met leden van de post gaat de ‘OR ambassadeur’ deze vragen beantwoorden. Dit zorgt er voor dat de medezeggenschap weet hoe de ‘werkvloer’ tegen een onderwerpt aankijkt.

Daarnaast organiseert de OR een themabijeenkomst. Deze vinden ’s avonds op een centrale plek in de regio plaats. Deze momenten bieden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om over onderwerpen door te praten.