FacebookTwitterLinkedin

Schoenmaker overlegt met de OR

orDinsdagavond 5 juni voerde Aart Schoenmaker – in zijn rol als bestuurder – overleg met de OR. Hij werd vergezeld door Michiel Verlinden en Lyda Smits. Ze spraken over de werkafspraken voor de instructeurs, de benoeming van de arbo-preventiemedewerkers, de komst van de nieuwe meldkamer maar bovenal over dat wat nodig is om de brandweerposten te ondersteunen in de uitvoering van hun werk.

Ondersteuning van de brandweerposten
Michiel Verlinden – hoofd van de afdeling Incidentbestrijding – vertelt over de opdracht die hij heeft gekregen om de medewerkers op de posten beter te ondersteunen. Hij laat zien dat de afgelopen anderhalf jaar veel door medewerkers is aangedragen wat voor verbetering vatbaar is. Het beeld dat hij schetst komt onder andere uit onderzoeken zoals het ‘belevingsonderzoek onder repressief personeel’ en het programma Mens & Organisatie (bijvoorbeeld het ‘motorkapoverleg’). Hij stelt Lyda Smits voor die namens hem uitvoering aan de opdracht geeft.

In reactie geeft de OR aan dat hij het belangrijk vindt dat concreet wordt afgesproken welke resultaten gehaald moeten worden. Hij raadt aan hier termijnen aan te koppelen. Men spreekt af dat de OR aan de voorkant van het veranderproces betrokken wordt.

Meer informatie kun je krijgen bij Koos Vos (T 06 – 10 91 20 23 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Werkafspraken instructeurs
De OR heeft de vraag gekregen of hij kan instemmen met de werkafspraken voor de instructeurs. Deze afspraken richten zich vooral op het aantal uren dat voor vergoeding in aanmerking komt. Aart licht zijn verzoek toe; beginnend bij de overeenstemming die in het Georganiseerd Overleg is bereikt over de ‘regeling niet repressieve vrijwilligers’. De OR geeft aan dat namens de instructeurs een brief is geschreven. Deze komt er op neer dat de instructeurs vooral vragen hebben bij het verschil in vergoeding tussen vrijwilligers en beroeps op de zaterdag. Daarnaast vinden ze dat ze onvoldoende zijn betrokken bij de werkafspraken. Volgende week begint de OR met het voorbereiden van zijn besluit. Hierbij wordt contact gemaakt met de instructeur en collega’s uit het Georganiseerd Overleg. Aart vraagt om de gevoelige punten goed voor hem in beeld te brengen, zodat samen onderzocht kan worden of en hoe deze opgelost kunnen worden.

Meer informatie krijg je door contact op te nemen met Sander Putman (T 06 – 52 56 58 77 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Benoeming arbo-preventiemedewerkers
Het managementteam is van plan om de arbo-preventiemedewerkers structureel te benoemen. Aart vraagt de OR of hij hier mee kan instemmen. De medewerkers werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de brandweerposten, de kantoren en de werkplaatsen. De OR neemt op 27 juni een besluit.

Je kunt Ronald Kraan (T 06 52 83 82 03 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) benaderen als je meer informatie wilt.

Nieuwe meldkamer Oost Nederland
Naast het pand aan de Europaweg wordt de nieuwe meldkamer voor Oost Nederland gebouwd. Het programma van eisen – vanuit de hoek van de VNOG – is klaar. Zoals het zich laat aanzien kan het in de zomer van 2021 in gebruik worden genomen.

Aart wil graag het Georganiseerd Overleg van de vijf regio’s en de vakbonden laten samenwerken, en neemt hiervoor binnenkort initiatief. Zijn voorkeur gaat uit naar één sociaal plan en één werkgever. Hoe dit zich verder ontwikkelt is van veel factoren afhankelijk.

Edwin Loermans is dossierhouder. Je kunt hem bellen of mailen voor meer informatie (T 06 – 25 71 89 25 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Verslag van het vorig overleg
Check hier het verslag van het overleg van 21 februari 2018.