FacebookTwitterLinkedin

Succesvolle brandpreventieweken 2017

BPW uitreiking speelgoedpakketJaarlijks staat oktober in het teken van de landelijke brandpreventieweken. Het thema van 2017 was ‘veilig vluchten bij brand’. De vijf oostelijke veiligheidsregio’s hebben voor de eerste keer gewerkt aan een gezamenlijke campagne. Daarbij is ingezet op de doelgroep ‘aanstaande en jonge ouders’. Wij hebben een oproep gedaan op de verantwoordelijkheid die het ouderschap met zich meebrengt, ook als het gaat om brandveiligheid.

Het belangrijkste onderdeel van de brandpreventieweken was het uitreiken van brandweer geboortepakketten (slabbetje, rookmelder en een vluchtsleutel) aan alle ouders tijdens de geboorteaangifte. Alle 22 gemeenten van de VNOG waren bereid hieraan bij te dragen. Ook heeft er een postercampagne plaatsgevonden in alle consultatiebureaus.

In de vijf oostelijke regio’s zijn in totaal 2232 pakketten uitgedeeld. Ruim 500 daarvan kwamen terecht bij gezinnen in de VNOG. Alle eerstgeborenen per gemeente kregen het pakket persoonlijk overhandigd. 12 burgemeesters in onze regio hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt dat persoonlijk te doen. Waarvoor dank!

Evaluatie
Nandi van Voorst heeft als afstudeeronderzoek de de brandpreventieweken geëvalueerd. De evaluatie is gebaseerd op 105 ingevulde enquêtes door ouders (die een geboortepakket hebben ontvangen) en interviews met samenwerkingspartners, zoals gemeenten en consultatiebureaus.

Enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  • De jonge ouders waarderen de actie gemiddeld met een 7,8.
  • Jonge ouders zijn een goede doelgroep om bewust(er) te maken van de risico’s van brand. Door de veranderde privésituatie zijn zij extra ontvankelijk voor advies. Zo’n 50% van de respondenten is op zoek gegaan naar risico’s in huis.
  • Een groot aantal mensen heeft aanvullende maatregelen getroffen. Men geeft aan meer risico’s te onderkennen, zoals brand door opladers van telefoons/laptops.
  • Met name de praktische onderdelen van het pakket (rookmelder/vluchtsleutel) worden gewaardeerd.
  • Positieve feedback consultatiebureaus op de postercampagne.
  • De campagne was een samenwerking met de gemeenten en de brandweer in de vijf Oostelijke Veiligheidsregio’s.


Uitreiking brandweer speelgoedpakket
Onder de respondenten van de enquête is een brandweer speelgoedpakker verloot. Begin deze maand is het pakket uitgereikt aan de familie Wolbrink uit Hengelo gld. Zij hebben in oktober een zoontje mogen verwelkomen.De familie is in de week voorafgaande aan de brandpreventieweken aan de slag gegaan met rookmelders en ze hebben een opvouwbare brandtrap onder hun bed. 

Grote zussen Luna en Ise waren heel enthousiast over de prijs en begonnen meteen met spelen.

Op naar de brandpreventieweken 2018!
Team Brandveilig Leven kijkt terug op een geslaagde samenwerking met de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Intentie is om in 2018 weer gezamenlijk aan de slag te gaan. Het thema van de Brandpreventieweken 2018 wordt binnenkort bekend gemaakt.