FacebookTwitterLinkedin

Resultaten onderzoek ‘Beleving repressief brandweerpersoneel’

brandweer logoWe vinden het belangrijk de onderzoekresultaten van het onderzoek ‘Beleving repressief brandweerpersoneel’ (pdf) met je te delen. We zijn blij met de zeer goede respons. Heel veel repressieve collega’s hebben de tijd genomen om het onderzoek in te vullen. Daarvoor zijn we jullie dankbaar.

Het onderzoek
In de eerste helft van het afgelopen jaar is het landelijk onderzoek gehouden. Dit onderzoek is verricht onder bijna negenduizend brandweermensen. Het richtte zich op elf thema’s die van belang zijn bij de doorontwikkeling van de brandweer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Veiligheidsberaad en is aangestuurd door een stuurgroep waarin naast het Veiligheidsberaad tevens de Raad van Brandweercommandanten, de FNV en de Vakvereniging Brandweervrijwilligers zitting hebben genomen.

Het landelijk beeld bestaat uit een tabellenboek en een duidingsrapport. De regio’s hebben alleen een tabellenboek ontvangen, deze moeten de regio’s zelf gaan duiden. De landelijke afspraak is dat de regionale duidingen voor 1 december gereed zijn en daarna gebundeld worden.
Voor het landelijk beeld verwijzen we je naar bijgaand document (pdf).

Eerste indruk
Een eerste scan van het regiobeeld laat zien dat jullie trots zijn op het brandweervak, jullie passie hebben voor het werk, en jullie je vol overtuiging inzetten voor de inwoners van de regio. Het beeld laat ook zien dat er een aantal verbeterpunten is waar we mee aan de slag moeten. De afgelopen jaren stonden in het teken van de reorganisatie. Op dit moment zitten we nog midden in de implementatie. Dit zien we terug in de resultaten van het onderzoek. Zo blijkt uit het beeld onder andere dat er een afstand wordt gevoeld tussen management en werkvloer en er behoefte is aan eigen regelruimte. Dit herkennen wij ook en sluit aan bij de onlangs opgehaalde beelden bij postcommandanten en tijdens andere bijeenkomsten.

Hoe gaat het verder?
Er is veel opgehaald, informatie waar we veel mee kunnen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we iedereen bij nodig. Er is een groep gevormd die het initiatief neemt om gesprekken te gaan voeren met de repressieve collega’s en materiedeskundigen om samen te kijken welke punten we concreet gaan oppakken. We gaan jullie in november uitnodigen om mee te denken tijdens diverse bijeenkomsten verspreid over de regio. De manier waarop (vorm, plaats, data en tijden) dit gaat plaatsvinden wordt momenteel uitgewerkt. Zodra dit duidelijk is krijg je van ons meer informatie. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je hiervoor bij een van ons terecht.

Aart Schoenmaker en Koos Vos