FacebookTwitterLinkedin

Mens en Organisatie treft betrokken medewerkers

mens en organisatieDe afgelopen twee weken hebben we veel collega’s mogen ontmoeten en spreken over Mens & Organisatie. Net als na het eerste bezoek in Groenlo, mochten we nu ook weer op een warm welkom en goede gesprekken rekenen in Zutphen, Apeldoorn (Vosselmanstraat, Saba en Europaweg) en in Doetinchem. Er kwam veel over tafel, of liever gezegd over de motorkap. Deze was speciaal voor M&O gemaakt door Theo Baakman, collega op de werklocatie in Zutphen. Aanstaande maandag zijn we daarmee nog in Harderwijk en Elburg te vinden en hopen dat ook daar collega’s met ons willen delen wat de belangrijke thema’s zijn voor het invullen van het programma.

We hebben veel waardering en respect voor de open manier waarop mensen het gesprek met ons zijn aangegaan. Uit deze gesprekken blijkt dat er een grote betrokkenheid is en dat  er veel goed gaat. Daarnaast geven mensen heel duidelijk aan dat er belangrijke onderwerpen zijn waarover ze oprecht bezorgd zijn en waar echt iets mee moet gebeuren. Dat leert ons dat er veel speelt. Dit raakt ons als collega’s allemaal.

Na het laatste bezoek aan Harderwijk en Elburg aanstaande maandag gaan we bekijken welke punten we in het programma opnemen en wat we er mee gaan doen in de organisatie.   Daarover houden we je via verschillende kanalen op de hoogte. We blijven ook graag van jou horen en hopen dat je zelf ook je bijdrage wilt leveren in de continue verbetering van onze organisatie.

Namens het programmateam Nienke Janssen