FacebookTwitterLinkedin

Trainingen Projectmanagement


Projecten siteDe afgelopen dagen zijn de trainingen “Projectmatig Creëren” geweest voor projectleiders, -medewerkers en opdrachtgevers. De oorsprong van de training is de opdracht van het MT van januari 2017 om de uitvoering van een aantal projecten te versnellen en het projectmatig werken in de VNOG te versterken.

23 projectleiders en –medewerkers hebben de training gevolgd. In een aparte sessie zijn de opdrachtgevers getraind. Hierdoor hebben ze een beter beeld gekregen wat de rol van opdrachtgever nu precies inhoudt, niet alleen bij de start van het project maar ook tijdens het verloop van het project. Daarnaast is er ook een beter beeld ontstaan hoe de opdrachtgever het project kan faciliteren en waar het MT kan bijdragen aan het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten bij alle werkzaamheden die er liggen.

Het gedachtegoed van projectmatig creëren is niet alleen maar van toepassing op projecten. In feite is het een andere manier van naar vraagstukken aankijken. Het helpt dus ook bij andere activiteiten dan projecten en draagt bij aan het verhogen van de persoonlijke effectiviteit.

Het vervolg van de trainingen is dat er een voorstel in het MT zal worden besproken hoe het projectmatig werken in de VNOG verder versterkt kan worden, inclusief wat daar voor nodig is. Ook zal er nog eens kritisch gekeken gaan worden naar de definitie van een “project”, omdat er nu ook projecten op de lijst staan die mogelijk ook op een andere manier in “de lijn” kunnen worden opgepakt.

In de aankomende Signaal op Veilig komt een uitgebreider artikel over de trainingen.