FacebookTwitterLinkedin

Prinsjesdag 2017: wijzigingen in zorgverzekering

PrinsjesdagOp Prinsjesdag heeft de regering verteld wat de plannen zijn voor 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Verhoging verplicht eigen risico en premie
De regering heeft bekend gemaakt dat het verplicht eigen risico gaat stijgen. Ook is de verwachting uitgesproken dat de premie van de basisverzekering omhoog gaat. Dit komt vooral omdat we in Nederland steeds meer zorg gebruiken.

Het verplicht eigen risico is in 2018 € 400 per jaar. Nu is dit € 385 per jaar. Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt géén eigen risico, ook niet in 2018: 
• Behandelingen door de huisarts.
• Zorg vanuit de aanvullende verzekeringen.
• Voorkeursgeneesmiddelen.

Een dag na Prinsjesdag heeft informateur Gerrit Zalm namens de formerende partijen aangegeven dat het eigen risico in 2018 toch niet naar € 400 stijgt, maar gelijk blijft aan dit jaar (€ 385,-). Het terugdraaien van de verhoging heeft als consequentie dat de jaarlijkse ziektekostenpremie voor iedereen met € 10 extra omhoog gaan.

De zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie.

Verhoging zorgtoeslag
Heb je recht op zorgtoeslag, dan is er goed nieuws. De maximale zorgtoeslag gaat per 1 januari 2018 omhoog. Deze stijgt voor éénpersoonshuishoudens met € 131 tot € 1197 per jaar, voor meerpersoonshuishoudens met € 194 naar € 2237 per jaar.

Herinvoeren 10%-regeling i.v.m. aanvragen zorgtoeslag
Het meetellen van inkomensstijgingen van de ex-partner of ex-medebewoner na verbreking van het partnerschap/medebewonerschap levert strijd op met het discriminatieverbod van het IVBPR. Voorgesteld wordt om de 10%-regeling opnieuw in te voeren. Dit betekent dat de aanvrager van een toeslag een verzoek kan doen bij de Belastingdienst/Toeslagen om bij de berekening van het toetsingsinkomen van de voormalige partner of medebewoner de inkomensstijging na diens vertrek deels buiten beschouwing te laten als door die inkomensstijging sprake is van een ten minste 10% hoger toetsingsinkomen. In die gevallen wordt het over de periode van partnerschap of medebewonerschap genoten loon van de partner of medebewoner tijdsevenredig herleid tot een jaarinkomen. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2018.

Uitbreiding basisverzekering
In 2018 wordt uit de basisverzekering meer vergoed. Wat erbij komt, zijn:
• 12 behandelingen fysio- of oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten.
• Zittend ziekenvervoer voor de behandeling van kankerpatiënten met immuuntherapie.

Er gaan géén vergoedingen uit de basisverzekering.